#Events

BNO Zefir7: visies op vormgeving

21.04.2020


20.30 - 22.30


Online (locatie), Online


Wij kunnen momenteel geen live-avonden houden in Stroom. Maar wij blijven 'in de lucht'. Wij nodigen je uit op dinsdag 21 april om 20:30 uur via Zoom uit voor Zefir7-online. 

Zet je camera en microfoon uit. Communiceren kan via de chat.

Zefir7 leest voor uit Visies op vormgeving* - in dit geval een polemiek over het ornament** uit de oude tijd, wat vinden we er nu van?

*) Visies op vormgeving 1 en 2 kwamen tot stand onder redactie van Frederike Huygen, die ook de inleidingen schreef, en dat deed zij in opdracht van Stichting Premsela Dutch Platform for Design and Fashion.


De boeken zijn uitgegeven in 2007 door Architectura & Natura Pers. Visies op Vormgeving laat de geschiedenis van het ontwerpen in Nederland zien aan de hand van historische teksten waaronder brieven, memoires, verslagen, interviews, artikelen en boeken. In deze teksten laten ontwerpers, critici, opdrachtgevers en andere betrokkenen zich uit over de praktijk en over hun idealen en voeren zij discussies over uiteenlopende kwesties zoals de juiste ontwerpmethode, de gemeenschapskunst, het wonen, de reclame en de Nieuwe Zakelijkheid. Deze thema’s worden aangevuld met biografieën en toelichtingen.

**) Ornament, Lat. ornamentum [uitrusting, sieraad, ereteken]

English speakers

For our non-Dutch speaking audience: apologies for this show being in Dutch. We will keep you posted about next editions and whether they will be in English.