#Undefined

Creative Holland Live: Een jaar lang digitaal zakendoen, wat werkt?

15.01.2021


11.00 - 12.00


Online (locatie), Online


Creative Holland Live is een nieuwe serie (livestream) bijeenkomsten voor en door de hele creatieve sector. De serie is bedoeld om, in een open setting, van elkaar te leren, op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen (zoals nieuwe publieke regelingen) en elkaar te inspireren om ook eens over de grens te kijken. 

De eerste editie 'een jaar lang digitaal zakendoen, wat werkt?' staat in het teken van de opbrengst van een jaar lang digitaal zakendoen en is in samenwerking met de Dutch Games Association (DGA), Dutch Music Export, Dutch Design Foundation (DDF) en Dutch Digital Agencies (DDA) tot stand gekomen.    

Een jaar lang digitaal zakendoen, wat werkt?

Dit afgelopen jaar hebben veel Nederlandse creatieve ondernemers en makers hun buitenlandse promotie op handelsmissies, beurzen, congressen en festivals volledig digitaal moeten doen. In de eerste editie van Creative Holland Live worden er ervaringen uitgewisseld met een aantal sprekers die hiermee te maken hebben gehad.

Kortom, wat zijn de lessen van een jaar digitale promotie? Wat werkte heel goed, of juist totaal niet? Wat wil je graag behouden als straks hybride events een blijvertje zullen zijn? En kun je eigenlijk op deze online manier ook nieuw talent scouten?

Onder leiding van actrice en presentatrice Dionne Verweij zijn er twee interview-blokjes met elk twee gasten. Uiteraard laten zij ook zien hoe hun digitale optreden er het afgelopen jaar uitzag.   

Sprekers

  • Derk de Geus (oprichter Paladin Studios, tevens voorzitter Dutch Games Association)

  • Ingrid van der Wacht (international & public affairs Dutch Design Foundation, organisatie van onder andere Dutch Design Week)

  • Marjan Straathof (global head of marketing Dept Agency, internationaal opererend digital agency voor creativiteit, technologie en data, actief lid Dutch Digital Agencies)

  • Budi Voogt (CEO, music management agency Heroic)  

Er wordt afgesloten met een feestelijke lancering door staatssecretaris Mona Keijzer van de International Support Index. In deze online tool, ontwikkelt binnen het samenwerkingsverband Creative Holland door Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zijn alle financiële en niet-financiële regelingen voor internationalisering van de culturele en creatieve sector in kaart gebracht. Handig als je internationale ambities hebt, maar niet zo snel kunt overzien hoe jij hierbij ondersteunt kan worden.    

Initiatiefnemers Creative Holland Live

Creative Holland Live is een initiatief van Creative Holland en wordt georganiseerd door: DutchCulture, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut, RVO en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken en Federatie Creatieve Industrie. Per editie wordt er nauw samengewerkt met een aantal brancheverenigingen.

Aanmelden

Meld je aan via live@creativeholland.com. Je krijgt dan een bevestiging van je aanmelding en een paar dagen van tevoren de toegangslink toegestuurd. 

Creative Holland is een initiatief van de Nederlandse creatieve industrie dat wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gerealiseerd door de Federatie Dutch Creative Industries in samenwerking met haar partners, waaronder de BNO.