#Undefined

Debat 'Werken voor een kratje bier'

27.09.2018


15.30 - 19.00


Nieuwspoort , Lange Poten 10, 2511 CL, Nieuwspoort, Den Haag


Op 27 september organiseert Platform Makers, voorafgaand aan het 'Algemeen overleg auteursrecht' in de Tweede Kamer op 4 oktober, het debat 'Werken voor een kratje bier'. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden delen makers hun ervaringen in de contractpraktijk met beleidsmakers. Ook jullie, BNO-leden, zijn uitgenodigd om het debat bij te wonen.

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet. Het auteurs- en naburig recht, voor makers, essentieel voor het verkrijgen van inkomen, lijkt daarbij soms onderbelicht.

Bijna drie jaar geleden, op 1 juli 2015, werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt.

Platform Makers maakte voor de zomer een eigen tussenstand op en publiceerde de ervaringen van makers in de publicatie “Werken voor een kratje bier… en meer onbillijke voorstellen” (download de publicatie onderaan deze pagina).

Nu de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de nieuwe wet zal spreken organiseert Platform Makers een debat over dit onderwerp, waarbij zowel vertegenwoordigers uit het veld als politici met elkaar zullen spreken over de (zeer beperkte) effecten die de nieuwe wet tot nog toe had en hoe hierin verbetering te brengen.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Deelnemers debat

Esmé Lammers (regisseur), Will Maas (muzikant), Inge van Mill (fotograaf), Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP), Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers) en Paul Solleveld (voorzitter Platform Creatieve Media Industrie).

Aanmelden

De bijeenkomst vindt op 27 september (15.30 uur) plaats in Nieuwpoort. De inloop is vanaf 15.00 uur en aansluitend aan het debat is er een borrel tot uiterlijk 19.00 uur. Aanmelden voor dit event via info@platformmakers.nl.

Over Platform Makers

Platform Makers is het samenwerkingsverband van de vakbonden en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Platform Makers treedt (namens ruim 30.000 professionele auteurs en artiesten) op als woordvoerder en aanspreekpunt op het gebied van het auteurs- en het naburig recht.