#Undefined

Design Digger #8: Design in de Wijk

22.06.2021


18.30 - 22.30


Online (locatie), Online


Op 22 juni een nieuwe Design Digger over innovatieve oplossingen en creatief ontwerp voor stadsvernieuwing. Moderator is Jeroen Junte.


Steeds vaker nemen ontwerpers en kunstenaars het voortouw nemen in stadsverbetering en nemen daarbij de rol in van buurtregisseur, beleidsmaker of commerciële ontwikkelaar. Met hun innovatieve oplossingen en ondernemende mentaliteit zijn deze creatieven op allerlei manieren actief in de wijken – van buurtactiviteiten die de cohesie tussen bewoners bevordert tot het opknappen van verwaarloosde gebouwen of ongebruikte kavels. 


De problemen die ze daarbij tackelen zijn al even divers: jeugdcriminaliteit en eenzaamheid onder ouderen tot zelfs woningnood en armoede. En heel belangrijk, deze ontwerpers doen het niet voor het geld maar uit een maatschappelijke betrokkenheid. Ze staan letterlijk en figuurlijk midden in de wijk.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: De Wasserij / Fotograaf: Aad Hoogendoorn

Sprekers

Esther Muñoz Grootveld - In de Rotterdamse volkswijk het Oude Noorden ligt De Wasserij, de voormalige wasserij van het Bergwegziekenhuis die is getransformeerd in een fashion hub met een makers-lab, presentatieruimtes en een leerwerkplek van MBO-opleiding Zadkine Mode & Beauty, die studenten koppelt aan het lokale bedrijfsleven. De link met de stad en de buurt wordt versterkt met openbare events en de Swap-shop, waar bewoners gebruikte kleding kunnen ruilen. Esther Muñoz Grootveld is kwartiermaker van De Wasserij. Daarnaast runt ze het project Residency for Responsible Fashion van modecoalitie Taskforce Fashion. Daarmee wordt onderzocht welke bijdrage mode kan leveren aan verbinding tussen de huidige bewoners en nieuwkomers.

And the people - De druk op de woningmarkt is groot. Voor mensen met een laag – en vaak ook al middeninkomen – is een eigen woning in de stad onbetaalbaar geworden. Om de segregatie in Amsterdam tegen te gaan en inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen tegelijk te laten ontstaan nam social design bureau And the people het initiatief in de H-Buurt van de Bijlmer om samen met de lokale community om mogelijkheden van nieuwe eigendomsstructuren te verkennen. Uitgegaan wordt daarbij van het in Nederland nog onbekende principe van de zogenaamde Community Land Trust (CLT).

Maarten Tas - Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 4 miljoen euro subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven.  

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Minitopia

Rolf van Boxmeer – Minitopia is een idealistisch laboratorium voor duurzame woningbouw op een voormalige vuilstortplaats aan de rand van Den Bosch. Het terrein lag jaren braak en zou dat vanwege de enorme kosten voor bodemsanering nog wel even zo blijven. Ontwerpbureau Rezone heeft het initiatief genomen voor de bouw van ecologisch dorpje bestaat met 25 tijdelijke zelfbouwwoningen. De bewoners moeten hun huis maken van gerecyclede of ecologische materialen; wat ook mag is een demontabel of mobiel huis, zodat het over vijf jaar naar een andere locatie kan worden verplaatst. Rezone ontwikkelt inmiddels vergelijkbare innovatieve stedenbouwprojecten op zeven locaties.

 

Joes+Manon – Met ‘Huishonger’ stellen social designstudio Joes+Manon dat een dak boven je hoofd een primaire levensbehoefte is. In 2020 reageerden zij op een open oproep van het Stimuleringsfonds waarin ontwerpers werden opgeroepen om nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren te ontwikkelen. Joes+Manon pakten de handschoen op en deden een voorstel. De eerste fase van het traject resulteerden in een samenwerking met de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Rochdale en de welzijnsorganisatie De Regenboog Groep. Samen met hen onderzochten de ontwerpers de mogelijkheden voor tijdelijk huisvesting van dak- en thuisloze jongeren op diverse braakliggende terreinen in Amsterdam. 

Aanmelden

Design Digger is een gratis Livecast. Reserveren is mogelijk via de website van Pakhuis de Zwijger. 

Lees hier meer over dit onderwerp in het artikel van Jeroen Junte in Dd Magazine #1 (alleen voor BNO-leden).