#Events

Exhibit

13.02.2020


13.30 - 17.00


Design Museum Den Bosch (locatie), De Mortel 4, 5211HV, Design Museum Den Bosch, 's Hertogenbosch


- English version below -

Frans Bevers en BNO nodigen u uit voor een bijzondere bijeenkomst over de toekomst van tentoonstellingsontwerp.

Om het jaar wordt de BNO Piet Zwart Prijs uitgereikt aan een ontwerper die van grote betekenis is voor het specifieke vakgebied waarin hij of zij werkt, zowel vanwege het werk zelf als vanwege zijn/haar betekenis voor komende generaties. Vorig jaar ontving Frans Bevers deze prestigieuze prijs.

De BNO Piet Zwart Prijs bestaat uit een fysieke prijs, overhandigd tijdens de uitreiking van de Dutch Design Awards, en een speciale bijeenkomst georganiseerd in nauw overleg met de laureaat.

Dit event zoomt in op Frans Bevers’ interessegebieden musea, ontwerponderwijs en tentoonstellingsontwerp. 

Odoo CMS - een grote afbeelding

Beeld: Lernert & Sander

Sprekers

 • Jette Sandahl – International Council of Museums, ICOM

  Musea in binnen- en buitenland heroverwegen hun uitgangspunten en beleid om de complexe uitdagingen, verplichtingen en kansen van de 21ste eeuw aan te kunnen gaan. Zij proberen nieuwe gedeelde definities te ontwikkelen die een democratische en inclusieve praktijk ondersteunen en begeleiden. Jette Sandahl presenteert haar visie op hoe museum- en tentoonstellingsontwerp deze inspanningen en processen kan ondersteunen en versterken.

  Als oprichtend directeur van het Museum van Wereldculturen in Zweden werkte Jette Sandahl nauw samen met Frans Bevers/Opera bij de ontwikkeling van de grote tentoonstelling 'Horizons. Voices from a Global Africa' voor de opening van het museum in 2005. Momenteel leidt ze de ontwikkeling van een nieuwe wereldwijde definitie van musea voor ICOM.

 • Tricia Austin - Central Saint Martins, University of the Arts London

  Tricia Austin bespreekt hoe tentoonstellingsontwerpen wordt onderwezen op de postdoctorale cursus die ze leidt, MA Narrative Environments bij Central Saint Martins, University of the Arts London. De cursus werd in 2003 opgezet in opdracht van toonaangevende tentoonstellingsontwerpers om multidisciplinaire samenwerking en betekenisvolle bezoekerservaringen te bevorderen. Centraal staan onderzoek, prototyping en in de praktijk testen en toetsen van aannames.

  Tricia Austin heeft een aantal internationale conferenties over tentoonstellingsontwerpen geïnitieerd, waaronder 'Chaos at the Museum' in London 2014 en in Buenos Aires 2016. Ze verzorgt lezingen over het onderwerp over de hele wereld en haar boek 'Narrative environments and experience design: space as a medium of communication' wordt in de loop van dit jaar door Routledge gepubliceerd.

 • Jeroen Luttikhuis – OPERA Amsterdam

  Aan de hand van een aantal recente projecten licht Jeroen Luttikhuis de actuele manier van werken van OPERA Amsterdam toe. Daarbij gaat hij in op de vraag hoe geïntegreerd en betekenisvol storytelling en media zich kunnen verhouden tot de rol van het object.

  Jeroen Luttikhuis leidt sinds 2012, samen met Jo Pike, OPERA Amsterdam. Jeroen Luttikhuis werkt sinds eind jaren '90 wereldwijd aan het ontwerpen van tentoonstellingen. Enkele hoogtepunten zijn tentoonstellingen voor het bekroonde Rijksmuseum Boerhaave, National Museum of Qatar, British Museum en Mauritshuis. 

 • Timo de Rijk - directeur Design Museum Den Bosch

 • Gert Staal - auteur

 • Frans Bevers – ontwerper / docent masteropleiding Information Design en masteropleiding Contextual Design, Design Academy Eindhoven

 • Madeleine van Lennep - directeur BNO


Aanmelden

In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt het bijzonder op prijs gesteld als opgegeven personen ook daadwerkelijk verschijnen.


- English version - 

Frans Bevers and BNO cordially invite you to a special event about the future of exhibition design.

Every other year the BNO Piet Zwart Prijs is awarded to a designer who is of great significance for a specific design practice and who also taught and inspired next generations. The BNO Piet Zwart Prijs consists of a physical award, received as part of the Dutch Design Awards ceremony, and a special event organised in close contact with the laureate. In 2019 Frans Bevers was awarded this prestigious prize.

This event focuses on the fields Frans Bevers has a special interest in: museums, design education and exhibition design. 

Speakers

 • Jette Sandahl – International Council of Museums, ICOM

  Museums are radically rethinking principles and policies to meet the complex challenges, obligations and opportunities of the 21st century, and attempting to develop new shared definitions that support and guide democratizing and inclusive practices. Jette Sandahl presents her views on how museum and exhibition design can underpin and strengthen these efforts and processes.

  As the founding director of the Museum of World Cultures in Sweden, Jette Sandahl worked closely with Frans Bevers/Opera in the development of the large exhibition 'Horizons. Voices from a Global Africa' for the opening of the museum in 2005. She currently heads the development of a new global definition of museums for ICOM.

 • Tricia Austin - Central Saint Martins, University of the Arts London.

  Tricia Austin will discuss how exhibition design is taught on the post-graduate course she runs, MA Narrative Environments at Central Saint Martins. The course was set up in 2003 at the behest of leading exhibition designers to promote multidisciplinary collaboration and meaningful visitor experiences. It has maintained an outward facing attitude by sending students to research, prototype and test their propositions in real world situations.

  Tricia Austin has convened a number of international exhibition design conferences including ‘Chaos at the Museum’ London 2014 and Buenos Aires 2016. She has lectured in many countries across the world and her book ‘Narrative environments and experience design: space as a medium of communication’ will be published by Routledge in 2020.

 • Jeroen Luttikhuis – OPERA Amsterdam

  On the basis of some recent projects, Jeroen Luttikhuis will explain the working methodology of OPERA Amsterdam today, looking at how integrated and meaningful storytelling and media can relate to the role of the object.

  Jeroen Luttikhuis, since 2012 together with Jo Pike, directs OPERA Amsterdam. Jeroen Luttikhuis has worked on the design of exhibitions globally since the late 90’s. Some of the highlights include the award-winning Rijksmuseum Boerhaave, National Museum of Qatar, British Museum and Mauritshuis.

 • Timo de Rijk - managing director Design Museum Den Bosch

 • Gert Staal - author

 • Frans Bevers – designer, teacher master Contextual Design and master Information Design, Design Academy Eindhoven

 • Madeleine van Lennep - managing director BNO

Register

There is a limited amount of seats available. It would be greatly appreciated if you attend after registering.