#Trainingen

Kern 2: positioneren en acquireren

15.12.2023


03.30 - 11.00


BNO, WG Plein 600, 1054SK, Amsterdam


Bepaal je eigen unieke positie in de markt

Positioneren is een brand-management instrument waarvoor de laatste jaren de belangstelling enorm is toegenomen. Waar deze techniek vroeger alleen door aanbieders van consumentengoederen werd gebruikt, zie je nu dat haast elk bedrijf nadenkt over zijn positionering. Of het nu gaat om dienstverleners, business-to-business organisaties, retailers of non-profit organisaties. 

Positioneren gaat aan acquireren vooraf. Je moet eerst weten wat je profiel is. Wat heb je jouw opdrachtgever te bieden? Waarin onderscheid jij je van je collega’s? Wie zijn je klanten, wat zijn hun behoeftes en hoe speel jij daar zodanig op in dat samenwerking vanzelfsprekend wordt? Kortom: wat maakt jou uniek? 

In deze module leer je hoe je je eigen positie bepaalt en definieer je een ‘waardepropositie’; je eigen verhaal, dienstaanbod en de argumenten waarmee je op een natuurlijke manier straks je klanten overtuigt.

Er zijn veel manieren om op een prettige manier acquisitie te doen en iedereen kan daar zijn eigen successtrategie in toepassen. Doel is dat klanten voor jou kiezen. Hoe krijg je dat voor elkaar? 

In deze module leert de deelnemer welke mogelijkheden er zijn om het eerste contact te leggen, hoe je stap voor stap toewerkt naar een opdracht en hoe je op een natuurlijke manier met je opdrachtgever aan de slag gaat.


Programma

 • Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

 • Klantbehoefte definiëren

 • Methodes om positie te kiezen

 • Bepalen waarde propositie

 • Hoe vind je je klant

 • Contact leggen in verschillende situaties

 • Verschillende acquisitietechnieken

 • Het voeren van acquisitiegesprekken

 • Acquisitie op de agenda houden

 • Het binnenhalen van je klant

De training is praktisch, direct toepasbaar op jouw eigen praktijk, met veel tips en tricks.


Trainer

Deze training wordt verzorgd door Ernst van Dijk van ons vaste trainingsbureau GIFT. GIFT heeft ruimschootse ervaring op het gebied van training, coaching en advies binnen de creatieve sector. Ernst werkte na zijn studie Commerciële Economie jaren in de reclame. Zijn laatste functie in deze branche was die van Algemeen Directeur van McCann-Erickson. 

Foto: Ernst van Dijk

Ernst is oprichter/partner bij Gift coaching training advies en is gespecialiseerd in het werken met mensen en bedrijven in de creatieve sector. Zijn uitgangspunt is dat het realiseren van lange termijndoelen begint bij het vandaag in actie komen en het ver-anderen van gedrag, maar dat wel in het kader van wie je in de kern bent.


Kosten

 • Leden BNO, BNI en Dupho: € 195. Je betaalt € 130 met een bijdrage vanuit Werktuig PPO.* 

 • Niet-leden: € 250. Je betaalt € 167 met een bijdrage vanuit Werktuig PPO.* 

Alle bedragen zijn exclusief btw en transactiekosten. Catering (lunch) en benodigde materialen zijn bij de kosten inbegrepen.


* Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (Werktuig PPO). Voor bepaalde aanvragen binnen de arbeidsmarktregio groot Amsterdam kan een extra bijdrage van 1/3 worden toegekend. Op de Werktuig PPO-website vind je meer informatie en doe je een aanvraag voor de cofinanciering van de kosten voor deze training.


Studie-uren bij- en nascholing

Deze trainingsdag is goed voor 7,5 studie-uren bij- en nascholing en is erkend als leermodule voor de noodzakelijke eindtermen van de Beroepservaringsperiode Interieurarchitecten (BEP).


Kerncompetenties

Omdat opleidingen weinig aandacht besteden aan de sociale en de commerciële kant van de creatieve praktijk heeft de BNO in samenwerking met een aantal ontwerpbureaus het trainingsprogramma Kerncompetenties ontwikkeld. Dit programma bestaat uit 7 trainingen die als serie maar ook los te volgen zijn.


Aanmelden

Klik hier om deel te nemen aan deze training via Aanmelder.nl.