#Trainingen

Kern 4: stijlen van communiceren

05.04.2024


09.30 - 17.00


BNO, WG Plein 600, 1054SK, Amsterdam


Bereik meer met je communicatie

In deze module is veel aandacht voor stijlen van communiceren. De deelnemer leert de verschillende stijlen van communicatie herkennen en er mee om te gaan. Als je in staat bent je communicatie af te stemmen op de stijl van de ander, maak je gemakkelijker contact en komt je boodschap beter over. Om hiermee goed aan het werk te kunnen moet je eerst bewust zijn van je eigen communicatiestijl. Daarna kan je het communiceren met mensen met een andere stijl gaan oefenen.

Het creëren van een sfeer van wederzijds vertrouwen is cruciaal in vrijwel ieder gesprek. De taal en je lichaamstaal zijn belangrijke hulpmiddelen. Met de woorden die je kiest en de lichaamstaal die je laat zien, kun je afstemmen op de ander. Daarna kan je gaan sturen en doelgericht communiceren. 


Programma

Tijdens deze training komen de volgende zaken aan bod:

  • Waarom is de vorm van de communicatie vaak belangrijker dan de inhoud?

  • Een introductie op verschillende stijlen van communiceren

  • Verschillende stijlen van communiceren herkennen en er mee om leren gaan

  • Een introductie op Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

  • Taal en lichaamstaal

  • Je eigen communicatiestijl

  • Communiceren in de taal van de klant

De training is praktisch, direct toepasbaar op jouw eigen praktijk, met veel tips en tricks.


Trainer


Deze training wordt verzorgd door Rose-Anne Dotinga. Rose-Anne heeft ruimschootse ervaring op het gebied van training en coaching in de creatieve sector. Rose-Anne werkte na haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft bij verschillende ontwerpbureaus, waaronder bij Fabrique. 


Haar huidige functie is bij IJsfontein Playful learning als Gedragsontwerper. Daarnaast werkt zij als socratisch coach d.m.v. denkgesprekken.


Nieuwsgierigheid en humor stellen haar in staat mensen in beweging te brengen. Haar gestructureerde en hands-on aanpak leiden tot helderheid, creativiteit en focus.

Foto: Rose-Anne Dotinga


Kosten

  • Leden BNO, BNI en Dupho: € 225. Je betaalt € 150 met een bijdrage vanuit Werktuig PPO.* 

  • Niet-leden: € 295. Je betaalt € 197 met een bijdrage vanuit Werktuig PPO.* 

Alle bedragen zijn exclusief btw en transactiekosten. Catering (lunch) en benodigde materialen zijn bij de kosten inbegrepen.


* Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling (Werktuig PPO). Voor bepaalde aanvragen binnen de arbeidsmarktregio groot Amsterdam kan een extra bijdrage van 1/3 worden toegekend. Op de Werktuig PPO-website vind je meer informatie en doe je een aanvraag voor de cofinanciering van de kosten voor deze training.


Studie-uren bij- en nascholing

Deze trainingsdag is goed voor 7,5 studie-uren bij- en nascholing en is erkend als leermodule voor de noodzakelijke eindtermen van de Beroepservaringsperiode Interieurarchitecten (BEP).


Kerncompetenties

Omdat opleidingen weinig aandacht besteden aan de sociale en de commerciële kant van de creatieve praktijk heeft de BNO in samenwerking met een aantal ontwerpbureaus het trainingsprogramma Kerncompetenties ontwikkeld. Dit programma bestaat uit 7 trainingen die als serie maar ook los te volgen zijn.


Aanmelden

Klik hier om deel te nemen aan deze training via Aanmelder.nl