#Trainingen

Kwaliteits-borging Interieur-opdrachten

15.06.2023


03.30 - 09.00


BNI, Jollemanhof 14, 1019 GW, Amsterdam


Foto: Tjerk Webbers


Vanaf 1 januari 2024 gaat er een nieuwe wet van kracht, de Omgevingswet. De invoering van deze wet resulteert in een aantal fundamentele wijzigingen in de bouwwetgeving en daarmee in meer of mindere mate in de dagelijkse werkzaamheden van de diverse sectoren binnen de ‘bouw’. 

Met de invoering van de Omgevingswet zal ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) ingevoerd worden. Deze wet introduceert een tweetal ‘nieuwe beroepen’, de kwaliteitsborger en de instrumentaanbieder. Deze beroepen zullen een gedeelte van de publieke taken op zich nemen, wat resulteert in mogelijkheden en kansen voor de bouwsector. Neem kennis van deze nieuwe wet en de daaraan gekoppelde stelselwijzigingen, zodat je als interieurarchitect goed bent voorbereid op een nieuwe manier van werken.Training

Op 15 juni geeft Tjerk Webbers een training waarin hij de nodige kennis over de sector deelt en inzicht geeft in de (nieuwe) rol van de interieurarchitect. De ruimtelijk- en bouwkundige kwaliteit van jouw project dien je straks op een inzichtelijke wijze te documenteren om de toetsing door de kwaliteitsborger zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de training wordt duidelijk hoe dit proces verloopt, wat jouw rol en taken als interieurarchitect zijn en welke kansen de WKB biedt. 


Programma

Het programma is opgedeeld in twee delen, van elk ongeveer 2 uur. In het eerste deel wordt de Omgevingswet en het stelsel van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen behandeld. In het tweede deel worden de positie, verantwoordelijkheden van- en mogelijkheden voor de (interieur)architect besproken. Tussendoor wordt er een eenvoudige lunch verzorgd. 


Kosten

  • BNO-leden: 95 euro per persoon, per trainingsdag.

  • Niet-leden: 149 euro per persoon, per trainingsdag.

De aanmelding loopt via de website van BNI. Vermeld bij ‘lid ja/nee’ ‘BNO’ om in aanmerking te komen voor de ledenprijs.