#Undefined

Reinterpreting Design Heritage

19.10.2021


19.30 - 21.00


The Student Hotel Eindhoven, Stationsweg 1, 5611 AA, The Student Hotel, Eindhoven


Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur organiseert tijdens de Dutch Design Week 2021 een event over het gebruiken en herinterpreteren van designerfgoed.

Ervaringsdeskundigen, waaronder ontwerpers Bas van Beek en Toon Koehorst en NADD programma manager Brigitte Jansen gaan in op de manieren waarop zij zelf gebruik maken van archiefmateriaal en hoe zij daar in hun praktijk telkens een nieuwe eigen interpretatie aan geven.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Bas van Beek, uitvoering Jingdezhen Pottery Factory, Missing Link | Fotograaf: Pieter Vandermeer

De vier sprekers stippen in het event vraagstukken aan over het ontsluiten van ontwerperfgoed en het belang van digitalisering. Ze bieden een inkijkje in de huidige toepassing van de decentraal georganiseerde design- en digitale-cultuurarchieven. Wat betekent het om terug te kijken naar ontwerpgeschiedenis, hoe gaat dat in het bestaande collectielandschap in zijn werk en hoe beïnvloedt dit de hedendaagse ontwerppraktijk?

Sprekers

Bas van Beek studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Met zijn werk levert hij kritiek op marktmechanismen, branding, slecht uitgevoerd conceptualisme en onkritische designer cults. Hij bestudeert archiefmateriaal en restaureert, corrigeert en digitaliseert ontwerpen die voorheen ongerealiseerd of ongepubliceerd waren. Van 2009 tot en met 2013 was hij hoofd van de afdeling designLAB aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Momenteel doceert hij de masteropleiding industrieel ontwerpen aan de Koninklijke Academie in Den Haag. In 2019 ontving hij het Stokroos Stipendium voor Keramiek.

Brigitte Jansen is grafisch ontwerper en projectleider in het culturele sector. Naast haar eigen ontwerp studio werkt Brigitte sinds begin 2020 als programma manager van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. In haar werk pleit ze voor het belang van het gebruik van erfgoed. Ze benadrukt daarom het belang van musea en archieven om hun collecties open te stellen.

Toon Koehorst is ontwerper, editor en curator. Samen met Jannetje in 't Veld heeft hij een ontwerpbureau in Rotterdam en werken ze aan boeken, tentoonstellingen, concepten en onderzoek voor musea, uitgevers en andere instellingen. Toon is geeft les aan de Information Design Master van Design Academy Eindhoven en gastdocent aan verschillende academies. 

Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Design en digitale cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. Om aan de maatschappelijke rol te kunnen voldoen die de ontwerpdisciplines krijgen toebedeeld, moeten zij kunnen beschikken over een soort ‘collectief geheugen’ dat goed bewaard, beheerd en ontsloten wordt. Hiervoor is in 2020 het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) opgericht: een samenwerkingsverband van meer dan 40 Nederlandse instellingen, waaronder BNO, gericht op Nederlands ontwerperfgoed.