#Trainingen

Verbeter je aanbestedingsstrategie

24.05.2019


13.00 - 16.30


BNO, WG Plein 600, 1054SK, Amsterdam


Ontwerpers die al meer hebben meegedaan aan aanbestedingen hebben vaak wisselende ervaringen. Soms loopt het uit op een interessante opdracht, soms blijft het vaag waarom een ander is gekozen en regelmatig valt er van het hele proces weinig te snappen.

In de cursus 'verbeter je aanbestedingsstrategie' gaan we in op de kansen en valkuilen van het inschrijven. Er is extra aandacht voor de aanbestedingsvarianten die bij ontwerpopdrachten kunnen voorkomen, zoals de concurrentie gerichte dialoog en de prijsvraag.

Op basis van de Grossmann-regel leggen we uit wat je als aanbieder voor vragen kan en mag stellen. We gaan in op de regels en de jurisprudentie inzake beoordelingen en commissies.

Als een opdracht niet wordt gegund, wat mag dan wel of niet in het rijtje 'vragen, klagen en procederen'? Is het mogelijk om een vergoeding te krijgen als je niet bent gekozen?

Voor wie?

De training is bedoeld voor BNO-leden die al ervaring hebben met aanbesteden en die hun offerte-strategie willen verbeteren.

Trainer

Deze training wordt verzorgd door Ben Bugter. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met aanbestedingen en werkt als inkoper en als begeleider van deelnemers aan aanbestedingen.

Zijn motto: na afloop van deze training kost het deelnemen aan aanbestedingen minder moeite, met meer resultaat.
Foto: Ben Bugter

Kosten

BNO-leden: 295 euro per persoon, per trainingsdag.
Niet-leden: 335 euro per persoon, per trainingsdag.

De bedragen zijn exclusief btw en transactiekosten. Benodigde materialen zijn bij de kosten inbegrepen.

Aanmelden

Deze training is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar info@bno.nl.