#Undefined

Victor Papanek: The Politics of Design

17.10.2020 - 07.02.2021


09.00 - 18.00


Design Museum Den Bosch (locatie), De Mortel 4, 5211HV, Design Museum Den Bosch, 's Hertogenbosch


Deze herfst presenteert Design Museum Den Bosch het werk van de visionaire ontwerper, criticus en activist Victor Papanek (1923-1998). Zijn beroemde boek Design for the Real World: Human Ecology en Social Change (1970) staat voor een radicale visie op ontwerpen waarin duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid belangrijker zijn dan consumptie en commercie. De tentoonstelling toont zowel een retrospectief van zijn werk als de manier waarop hedendaagse ontwerpers meer dan ooit met deze thema’s bezig zijn.

Een essentiële tentoonstelling voor iedereen die zich afvraagt hoe je kunt bijdragen aan een betere wereld! Samen met de ontwerpers van Minitopia (die een perfect voorbeeld zijn van de hedendaagse weerslag van het werk van Papanek) is er een uitgebreid publieksprogramma met een debatmiddag, excursies, boekpresentatie en pop-up galerie. 

Odoo CMS - een grote afbeelding

Victor J. Papanek, Tetrakaidecahedral / University of Applied Arts Vienna, Victor J. Papanek Foundation

Wie? Papanek!

Design is veel meer dan alleen iets vorm geven. Het maakt deel uit van onze leefwereld en kan dus een instrument zijn voor politieke verandering. Dit was de benadering van Victor Papanek. Hij zag design als een belangrijke factor voor sociaal welzijn, een idee dat vandaag meer dan ooit relevant is. Op de vlucht voor de nazivervolging in Wenen emigreerde Papanek in 1939 naar de Verenigde Staten, waar hij de meest invloedrijke pionier van de twintigste eeuw werd op het gebied van sociale, ecologische en politiek georiënteerde ontwerppraktijken.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Victor J. Papanek and James Hennessy, LeanTo Chair / James Hennessy and University of Applied Arts Vienna, Victor J. Papanek Foundation

De tentoonstelling

Victor Papanek: The Politics of Design bestaat uit vier delen. In de introductie leer je Victor Papanek beter kennen aan de hand van een tijdslijn. Je ziet zijn vroege werk, alsmede dat van zijn tijdgenoten en inspiratiebronnen Frank Lloyd Wright, Charles & Ray Eames en Isamu Noguchi. Het tweede deel van de tentoonstelling is helemaal gewijd aan het boek Design for the Real World: Human Ecology and Social Change.

Het derde deel gaat dieper in op de sociale kritiek die de kern vormde van Papaneks werk. Hij riep designers op om niet alleen decoratieve gadgets voor rijke witte Westerse mensen te ontwerpen, en richtte zijn blik expliciet op hen die in de mainstream ontwerpcultuur minder aan bod kwamen: niet-Westerse mensen, vrouwen, kinderen en mensen met een beperking. Belangrijk hierbij is dat ontwerpers niet alleen voor hen ontwerpen, maar dat ze actief betrokken worden bij het ontwerpproces.

Het vierde en laatste deel van de tentoonstelling gaat over duurzaamheid. Zijn mantra ‘doing the most with the least’ is nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor veel ontwerpers.

Foto overzichtspagina: Victor J. Papanek, Gallery of Living Arts, Corona Del Mar, CA, Entrance Lobby / University of Applied Arts Vienna, Victor J. Papanek Foundation