10-07-2017 - Gezond blijven in een uitdagende omgeving.

Als creatief heb je een passie voor je vak, ben je continu bezig met je persoonlijke en professionele ontwikkeling en zijn problemen slechts uitdagingen. En stress, daar doe je niet aan. Want je werk is toch je passie?

Stress hoort ook bij het leven van de creatief. Het is tegenwoordig helaas een hot topic omdat steeds meer mensen overspannen worden of zelfs een burn-out krijgen. Tijdens deze training leren medewerkers hoe ze om kunnen gaan met stress. Teamleden krijgen inzicht in hun actuele stressbalans en leren waar ze iets kunnen veranderen. Ook leren ze signalen te herkennen die aangeven wanneer ze te veel van zichzelf vragen. Zo voorkomen ze een burn-out. Door hier binnen het team over te praten, worden stress-signalen gemakkelijker herkent én ondervangen.

 De training wordt helemaal op de dagelijkse praktijk gericht. We onderzoeken waar de verschillende medewerkers stress tegenkomen in werk en leven en hoe zij daar mee om gaan. Door goed om te gaan met stress creëer je ruimte, die je als creatief hard nodig hebt. Na de training heeft het gehele team de handvaten om die ruimte te creëren.

Een team dat deze training volgt leert iets over elkaar. Voor verschillende mensen kunnen verschillende situaties stressvol zijn. Het is ook een manier om te onderzoeken of er structurele stressoren zijn in het bedrijf. Loopt het proces ergens niet lekker. Hoe vlot de communicatie. Dit los je niet op in een dag training, maar het geeft wel inzicht in waar je iets kan aanpassen om een effectiever, tevredener team te worden.

Na de training:

  • Hebben medewerkers inzicht in hun persoonlijke stressbalans
  • Beseffen medewerkers dat hun teamgenoten stress anders kunnen ervaren
  • Is er wellicht inzicht in structurele problemen die het volledige team stress bezorgen*
  • Weten ze wat ze kunnen doen om gezonder met stress om te gaan
  • Herkennen ze de signalen die waarschuwen voor stressklachten
  • Zijn ze in staat om stressklachten als overspanning en een burn-out te voorkomen*

 *Zowel structurele stressoren in de organisatie als persoonlijke eigenschappen als perfectionisme zijn niet in een dag training op te lossen. Het inzicht dat ze bestaan maakt het wel mogelijk om dit verder uit te werken. Bijvoorbeeld in een gericht coaching- of adviestraject.

Programma

In de ochtend onderzoek je wat je allemaal stress oplevert. Je leert ook de signalen herkennen die aangeven dat je teveel van jezelf vraagt. In de middag kijken we naar de andere kant; wat doe je al zodat je goed bestand bent tegen stress en wat is er nog meer mogelijk?

Trainer

Joris Tideman werd al jong meegetorst naar musea en muziek. Twee creatieve ouders en een moderne oma leerden hem schoonheid te ervaren. Hij studeerde Visual Arts & Design Management aan de HKU en werkte bij verschillende ontwerpbureaus. Zijn passie verschoof met de jaren van de projecten naar de mensen met wie hij werkte. Daar maakte hij zijn vak en eigen bedrijf van als Joris Ontwikkelt. Als coach, trainer enorganisatieadviseur begeleidt hij mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Belangstelling? Offerte op maat!

Wellicht is je belangstelling gewekt. Neem dan contact op met Patrick Aarts via bnoacademie@bno.nl. Aansluitend vindt er een telefonisch kennismakingsgesprek plaats op basis waarvan een aanbieding op maat gemaakt kan worden.