29-07-2013 - Info over het programma Internationalisering Creatieve Industrie 2013/2016. 

Het programma Internationalisering Creatieve Industrie onderscheidt zich van de overige regelingen door toepassing van de volgende criteria:

-het bedenken, opzetten en uitvoeren van een strategisch project, waarin samenwerking tussen partijen in binnen- en buitenland en tussen meerdere ontwerpers en organisaties aan de orde is.
-
het project koppelt een buitenlandse vraag aan het Nederlands aanbod.
-
het project is gericht op de benoemde focusgebieden of hotspots.
-
het profileert het onderscheidend vermogen van de Nederlandse creatieve industrie om oplossingen aan te reiken voor maatschappelijke en grootstedelijke vraagstukken.

Voor wie?

De regeling staat open voor alle ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Overige partijen kunnen alleen aanvragen als hun activiteiten in dienst staan van het vergroten van de kansen van ontwerpers en makers op de internationale markt. Zij kunnen geen subsidie aanvragen voor hun reguliere activiteiten.