Vacatures

Stage grafisch ontwerper

  • 24 Nov 2021 - 22 Dec 2021
  • Den Haag
  • Den Haag , Fulltime , Grafisch ontwerp , Internship , Stage
Studio Renate Boere is op zoek naar een stagiair(e) grafisch ontwerp. Ben je geïnteresseerd, mail je motivatie en portfolio(-link) naar: info@renateboere.nl.

----- English below -----

Wij zijn op zoek naar nieuwsgierige, bevlogen studenten die goed kunnen samenwerken. Studenten die onbekende gebieden van ontwerp willen onderzoeken, hun eigen grenzen durven te verleggen en die zich uitgedaagd voelen om mee te denken over het vak. Studenten die bereidt zijn hard te werken (en te lachen) om zo het uiterste uit hun stageperiode te halen.   

Wat bieden wij:

Studio Renate Boere is een ontwerpbureau dat de nieuwste praktijken van het vak grafisch ontwerpen in de praktijk brengt. Wij ontwikkelen interactieve installaties, boeken, identiteiten en zelf geïnitieerde projecten waarin wij graag samenwerken met studenten, kunstenaars, bedrijven, instanties en overheden aan duurzame en innovatieve ontwerpen. Onderzoek naar, en het in praktijk brengen van visuele communicatie op de nieuwste kanalen zijn belangrijke werkzaamheden bij Studio Renate Boere.

Hoe worden stagiaires begeleid?

We hechten veel waarde aan het bespreken van werk en plannen dagelijks feedback sessies in met iedereen op de studio. Taken zoals deelnemen aan onderzoek naar de inhoud van een onderwerp, het omzetten naar een visueel concept, ontwerpend onderzoek, presentaties voorbereiden, bedrijven benaderen, contacten onderhouden en huishoudelijke klusjes verdelen we over alle medewerkers van de studio. Stagiairs werken veel samen met meerdere stagiairs of collega ontwerpers aan een project.

Geïnteresseerd?

Stage lopen kan vanaf januari/februari 2022 voor minimaal 3 maanden.

Ben je geïnteresseerd, mail je motivatie en portfolio(-link) naar: info@renateboere.nl.

Meer info op: www.renateboere.nl/stage

--------------------------------------------------------------

We are looking for curious, passionate students that are great collaborators. Students who want to explore the boundaries of design and dare to push their own. Who feel challenged to think differently about the graphic design profession. Students who are willing to work hard, like to laugh and to get the most out of their internship.

What do we offer:

Studio Renate Boere is a design agency that puts the latest practices of the graphic design profession into practice. We develop interactive installations, books, identities and self-initiated projects in which we like to collaborate with students, artists, companies, authorities and governments on sustainable and innovative designs.

How are interns guided?

We value elaborating on everyone's work and schedule daily feedback sessions with everyone in the studio. We distribute tasks such as participating in research into the content of a subject, converting research to a visual concept, design research, preparing presentations, approaching companies, keeping in touch with existing clients, and household chores, among all employees of the studio. In general, interns work together with other trainees or fellow designers on a project.

Interested?

The next internship period starts in January/February 2022 for a minimum of 3 months.

Interested? > mail your motivation and portfolio (link)  to: info@renateboere.nl

More info on: www.renateboere.nl/stage