05-06-2018 - Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Deze geldt voor alle werkgevers, ook voor kleine en grote ontwerpbureaus.

Kort samengevat krijgt de bedrijfsarts meer bevoegdheden en wordt de rol van de preventiemedewerker belangrijker. Ook moet je een RI&E en een Plan van Aanpak in je bureau hebben. De overgangsregeling eindigt op 1 juli 2018. Na die datum kan overtreding of niet naleving direct een boete opleveren. 

BNO-dossier Arbo & preventie

BNO heeft een dossier over de Arbowetgeving en preventiebeleid online staan, waarin je de belangrijkste informatie en verwijzingen naar handige bronnen kan vinden.
Klik hier voor het BNO-dossier Arbo & preventie.