06-03-2018 - Een overzicht van de nieuw aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, -afdelingen en -studenten. 

De Raad van Toezicht maakt bekend dat onderstaande personen en instellingen of bedrijven zich hebben aangemeld voor een lidmaatschap van de BNO. Bezwaren tegen het lidmaatschap op grond van de gedragscode van de BNO moeten binnen 14 dagen na verschijning van dit bericht schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Toezicht van de BNO, p/a WG Plein 600, 1054 SK Amsterdam. 

Ontwerper

Michou van Gennip, Utrecht (Research & design)
Joris de Groot, Arnhem (Design research industry)
Georg Hagenauer, Haarlem (Industrieel ontwerper)
Chris Weel, Den Haag (Strategic creative design)

Ontwerpbureau

Studio Louter, Amsterdam