23-10-2017 - 35 innovatieve projecten genomineerd voor de WDCD Climate Action Challenge.

Een installatie die water uit de lucht van Haïti oogst, een rugzak radiostation om natuurrampen in Indonesië te voorspellen, een vloot drones die duizenden bomen kan planten en een cirkelvormige tempel die gemeenschappen helpt een duurzame leefstijl aan te nemen. Dit zijn slechts vier voorbeelden van de 35 projecten die zijn genomineerd zijn voor de WDCD Climate Action Challenge, een wereldwijde creatieve competitie ter bestrijding van klimaatverandering en de impact ervan.

De Climate Action Challenge, geïnitieerd door What Design Can Do (WDCD), in samenwerking met IKEA Foundation en Autodesk Foundation, heeft in totaal 384 inzendingen uit 70 landen ontvangen. De projecten werden ingediend in drie aparte tracks voor studenten (122 inzendingen), professionals (169 inzendingen) en startups (93 inzendingen). Deelnemers konden in vier ontwerpcategorieën indienen: communicatie, producten & ruimtes, diensten & systemen. Een opvallende trend was dat veel deelnemers voor een holistische benadering hebben gekozen, waarbij meerdere onderwerpen en ontwerpstrategieën werden gecombineerd.

Tentoonstelling Genomineerden en Aankondiging winnaars

Alle genomineerde projecten worden tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week (21-29 oktober) in Eindhoven, waar WDCD als onderdeel van het World Design Event de Creative Embassy of Climate Action programmeert. In november zal een internationale jury de winnaars selecteren. Juryleden zijn onder anderen Patricia Espinosa (Executive Secretary of the UNFCCC), Elma van Boxel (ZUS Architects), Elizabeth McKeon (Hoofd Strategie IKEA Foundation) en Joe Speicher (Directeur Autodesk Foundation). De winnaars – die op 23 november 2017 tijdens de conferentie WDCD Live in São Paulo worden aangekondigd – delen een prijzenpakket van € 900.000, inclusief een op maat gemaakt accelerator programma in samenwerking met Social Enterprise NL.

Kijk hier voor de genomineerde projecten.

What Design Can Do

What Design Can Do (WDCD) is een platform dat de rol van design als een instrument voor maatschappelijke verandering wil bevorderen. Sinds de oprichting van WDCD in 2011 heeft het talloze activiteiten ontplooid om de rol van designers te bevorderen bij de oplossing van dringende mondiale maatschappelijke en milieuvraagstukken. Het heeft dit gedaan door best practices onder de aandacht te brengen, discussies te initiëren en de samenwerking tussen verschillende disciplines te faciliteren.

Ikea Foundation
IKEA Foundation is de filantropische tak van de INGKA Foundation, de eigenaar van de ondernemingen die onder de IKEA Group vallen. Wij willen kinderen en jongeren in een aantal van de armste gemeenschappen ter wereld betere kansen bieden door langlopende, holistische programma's te financieren die echte en permanente verandering kunnen bewerkstelligen. De IKEA Foundation werkt samen met sterke strategische partners en past innovatieve methodes toe om grootschalige resultaten op vier fundamentele vlakken in het leven van een kind te behalen: het hebben van een thuis; een gezonde start in het leven; goed onderwijs; en een duurzaam gezinsinkomen. Tegelijkertijd helpt Ikea Foundation deze gemeenschappen om zich teweer te stellen tegen en zich aan te passen aan een veranderend klimaat.

Autodesk Foundation
De Autodesk Foundation is een particuliere non-profitorganisatie van Autodesk, Inc. die het ontwerp en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de meest urgente maatschappelijke en milieuvraagstukken in de wereld ondersteunt. Ondersteuning door de Autodesk Foundation kan bestaan uit financiële steun, software, technische training en branche-expertise. De begunstigden kunnen afkomstig zijn uit de wereld van de architectuur, engineering, productdesign en -fabricage, visuele effecten, de gamingindustrie en verwante gebieden.

Autodesk Foundation en het logo van de Autodesk Foundation zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Autodesk, Inc. en/of haar dochterondernemingen en/of aan haar gelieerde maatschappijen in de Verenigde Staten en/of andere landen.