17-11-2017 - Verantwoordelijke partijen, waaronder de BNO, hebben als doel de marktpositie van culturele professionals te verbeteren.

In Den Haag heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid Engelshoven deze week de 'Arbeidsagenda Culturele en Creatieve Sector' in ontvangst genomen. De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. 

Achtergrond

Er bestaat een breedgedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde culturele en creatieve sector. De Sociale Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben in het adviesrapport 'Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector ' geconcludeerd dat de sector weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend is, maar dat er ook sprake is van uitholling en van een zorgelijke arbeidsmarkt.

De sector heeft verantwoordelijkheid genomen door de handen ineen te slaan en samen een Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt om gezamenlijk de arbeidsmarktpositie van culturele professionals te verbeteren.

Eén van de afspraken in de Arbeidsmarktagenda is het organiseren van een doorgaand maatschappelijk gesprek: alle betrokken partijen, waaronder de BNO, blijven ook na de presentatie van de Arbeidsmarktagenda met elkaar in dialoog over dit onderwerp en resultaten worden gemonitord.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een concrete uitwerking van de Arbeidsmarktagenda, en de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van de Fair Practice Code is een vast onderdeel van de doorgaande maatschappelijke dialoog.

Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector

Fair Practice Code

Lobby