14-07-2016 - Lees de ervaringen van 6 deelnemers aan de BEP.

Anderhalf jaar geleden werd de tweejarige beroepservaringsperiode (BEP) verplicht voor afgestudeerde ingenieurs die de titel architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of interieurarchitect willen voeren. 

Hoe de deelnemers de BEP hebben ervaren is nu te lezen in een brochure van het Bureau Architectenregister. Uit zes interviews, met deelnemers uit verschillende disciplines, komen twee dingen helder naar voren: de beroepservaring is niet alleen noodzakelijk en nuttig, maar ook inspirerend.

Lees hier de complete brochure.