22-01-2018 - Dit jaar verstrekt Het Stimuleringsfonds 25 beurzen aan de meest veelbelovende jonge ontwerpers. 

Ben jij als maker of onderzoeker werkzaam binnen vormgeving, architectuur of digitale cultuur en ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd?

Dien uiterlijk 28 februari 2018 je portfolio in. Met de deelregeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie professionals, werkzaam in vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Dit jaar verstrekt het fonds 25 beurzen aan de meest veelbelovende jonge ontwerpers. De geselecteerde ontwerpers ontvangen €25.000 voor een periode van twaalf maanden. De werkbeurs en het bijhorende programma zijn bedoeld voor de artistieke en professionele ontwikkeling. 

Klik hier voor meer informatie.