05-04-2012 - De BNO werkt met Nyenrode Business Universiteit aan leerstoel creatief ondernemerschap

De BNO werkt met Nyerode Business Universiteit aan een leerstoel 'Ondernemerschap in de creatieve industrie' en aan het leerprogramma 'Innovatie in creatief ondernemerschap.' 

Steeds meer universiteiten krijgen belangstelling voor de creatieve industrie en vormgeving. De BNO werkt op dit moment samen met de Nyenrode Business Universiteit. Nyenrode heeft besloten om in samenwerking met de BNO een leerstoel 'Ondernemerschap in de creatieve industrie' in het leven te roepen. Het jaar 2012 wordt benut om de leerstoel in te stellen, een onderwijs- en onderzoeksagenda te ontwikkelen en een hoogleraar te benoemen.

De bedoeling van de leerstoel is kennis te ontwikkelen en verspreiden om professionals in de creatieve zakelijke dienstverlening te helpen hun ondernemerschap te versterken. Het is mogelijk dat deze leerstoel in de toekomst niet alleen de BNO als 'founding father' heeft, maar ook de Federatie Dutch Creative Industries. De opzet van deze leerstoel is geheel in lijn met ambities van Topteam Creatieve Industrie van het ministerie van EL&I in het kader van het zogenaamde innovatiecontract om de kennisinfrastructuur ten behoeve van de creatieve industrie te versterken.

Ook is de BNO met Nyenrode in gesprek om te komen tot een leerprogramma 'Innovatie in creatief ondernemerschap'. Voor de samenstelling van dit programma is besloten een expertgroep samen te stellen bestaande uit een aantal succesvolle leden afkomstig uit verschillende disciplines. Al deze activiteiten worden dan ook ingebed in de BNO Academie.

Creatieve industrie, Leerstoel, Ondernemerschap, BNO Academie