08-09-2016 - Belastingdienst heeft de door de BNO opgestelde modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten goedgekeurd op 6 september 2016. 

De VAR is afgeschaft. Sinds 1 mei 2016 kan de zelfstandigheid in een arbeidsrelatie worden vastgelegd in door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. De BNO heeft er twee ontwikkeld voor ontwerpopdrachten, deze zijn op 6 september goedgekeurd.
Ontwerpers en ontwerpbureaus/opdrachtgevers kunnen met de BNO Modelovereenkomsten ontwerpopdrachten zekerheid krijgen dat buiten dienstverband wordt gewerkt en dat de opdrachtgever geen loonheffing of werkgeverspremies hoeft af te dragen. Er zijn twee overeenkomsten:
- BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (geen gezag), d.d. 6 september 2016, nummer 90616.58089-1
- BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (vrije vervanging), d.d. 6 september 2016, nummer 90616.58089-2

De BNO Modelovereenkomsten regelen uitsluitend dat buiten dienstverband wordt gewerkt en zijn zodanig opgesteld dat opdrachtnemer en opdrachtgever deze maar een keer hoeven te tekenen. De modelovereenkomst biedt zekerheid over de arbeidsrelatie voor een periode van vijf jaar.
Alle overige afspraken, de specifieke opdracht(en), de te verrichten werkzaamheden en de voorwaarden worden in afzonderlijke opdrachtovereenkomst(en) vastgelegd en als bijlage(n) aan de modelovereenkomst gehecht.

De BNO heeft verschillende voorbeeldcontracten die in combinatie met de BNO Modelovereenkomsten kunnen worden gebruikt, zoals:
- Opdrachtofferte/begroting
- Overeenkomst voor illustratoren/animatoren
- Overeenkomst ontwerp en opmaak periodieken
- Duurovereenkomst ontwerpopdrachten
- Opdracht- of freelance-overeenkomst voor ontwerpbureau (opdrachtgever)
- Opdracht- of freelance-overeenkomst voor ontwerper (opdrachtnemer)

Al deze documenten zijn voor BNO-leden beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal, in PDF en in Word.

Daarnaast is er een aantal BNO White papers over dit ontwerp:
- BNO White paper: Freelance- of arbeidsovereenkomst?
- BNO White paper: DBA Modelovereenkomsten: gebruikshandleiding
- BNO White paper: BNO Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten

De BNO Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten zijn publiek beschikbaar op de website van de Belastingdienst en van de BNO. Alle voorbeeldcontracten en white papers zijn alleen te downloaden door bij BNO aangesloten ontwerpers en ontwerpbureaus. BNO-leden kunnen voor vragen over gebruik en toepassing van de BNO Modelovereenkomsten en voorbeeldcontracten contact opnemen met de adviseurs van BNO Advies.

Alle informatie over de BNO Modelovereenkomsten wordt samengevoegd in een nieuw dossier: BNO Modelovereenkomsten (DBA). Hierin vind je de Modelovereenkomsten, relevante voorbeeldcontracten, white papers, nieuwsberichten, data voor informatiebijeenkomsten, artikelen enzovoorts.