18-04-2013 - De BNO is als consortiumpartner betrokken bij 'Touchpoints – Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag'.

De Hogeschool Utrecht brengt in dit RAAK-project gedragswetenschapper en ontwerpers samen, waarbij de nadruk ligt op co-creatie. In samenwerking met communicatie-, ontwerp- en adviesbureaus, studenten, docenten en onderzoekers zullen er onder andere 'best practices' in kaart worden gebracht en een praktische en 'evidence-based' toolkit worden ontwikkeld die aansluit op de beroepspraktijk. Deze succesverhalen, gecombineerd met wetenschappelijke kennis over gedragsbeïnvloeding, persuasieve principes en ontwerpen zullen leiden tot een betere onderbouwing en inzet van 'persuasieve ontwerpen' gericht op gezond en duurzaam gedrag. 

De rol van de BNO

Als consortiumpartner is de BNO zal in dit onderzoekstraject helpen ervoor te zorgen dat de uiteindelijke kennis en tools bij ontwerpers terechtkomen en gaan worden gebruikt. Ook zal de BNO input en feedback geven op de onderzoeksopzet van Touchpoints. Het traject duurt twee jaar. Op de website van de Groene Offerte zullen wij tussentijds berichten over de vorderingen.

Onderzoek, Duurzaam design