02-12-2017 - BNO adviseert salarissen van medewerkers van BNO-bureauleden met ingang van 1 januari 2018 te verhogen met 1,7%.

Achtergrond
De BNO brengt jaarlijks aan de leden/werkgevers een advies uit voor de aanpassing van de actuele salarissen in de sector op basis van inflatiecijfers gepubliceerd door het CBS alsmede op basis van de uitkomsten van cao-onderhandelingen voor de verschillende bedrijfstakken.
De afgelopen drie jaren luidden deze adviezen achtereenvolgens:
• Voor 2015 werd op basis van inflatie (0.9%) en trendverhogingen 1,35% geadviseerd;
• Voor 2016 werd op basis van inflatie (0,7%) en trendverhogingen 1,5% geadviseerd;
• Voor 2017 werd op basis van de inflatie (0,5%) en trendverhogingen 1,5% geadviseerd.

Huidige stand van zaken
Per november 2017 bedraagt de gemiddelde loonstijging van cao-gebonden bedrijfstakken 1,7%. Die verhoging resulteert in een loonkostenstijging van 1,9%. De inflatie loopt sinds september weer op en bedraagt begin november 1,4% voor 2017. De vakbonden eisen, mede gebaseerd op economische groei van 3,3%, een loonstijging van 3,5%.

Overwegingen bij het salarisadvies 2018
De BNO streeft met haar adviezen de salarissen in de sector niet alleen waardevast (compensatie van de inflatie) maar ook welvaartsvast te houden. Daarvoor houden wij de vinger aan de pols van de ontwikkeling van salaristrends in andere (mkb-)sectoren, die wij meenemen in het jaarlijks advies. Op basis van die gegevens en bovenstaande lijkt een advies om de salarissen in 2018 in de branche met 1,7% te verhogen recht te doen aan de mensen die hun inkomen verdienen in dit vak.

Na jaren van terughoudendheid tijdens de crisis, is de lijn van BNO-salarisadvies sinds 2014 optimistischer (zie bovengenoemde adviezen voor 2015 t/m 2017). Uit de vele lopende cao-onderhandelingen wordt duidelijk dat – op een enkele uitzondering na – de meeste bedrijfstakken niet staan te springen om economische groei direct te vertalen in evenredige collectieve loonstijging. Het minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bijvoorbeeld, stijgt in 2018 slechts 0,8%; feitelijk onvoldoende om koopkracht op peil te houden. Dat is een van de elementen die de kosten van arbeid in Nederland omlaag moeten brengen.
Uit de BNO Branchemonitor over het jaar 2016 (de resultaten worden in januari 2018 gepubliceerd) blijkt dat – zij het later dan in tal van andere mkb-sectoren – het economisch herstel de ontwerpsector nu ook heeft bereikt. Maar laten wij ons niet te snel rijk rekenen: dat herstel zal door uitdagingen in de markt, zoals digitalisering, globalisering en de nieuwkomers in het vakgebied, voor veel individuele bureaus niet onmiddellijk resulteren in een beter bedrijfsresultaat. Om na de crisis weer groei te realiseren en vervolgens bij te kunnen blijven zijn duurzame investeringen nodig.

BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2018
De BNO geeft een Arbeidsvoorwaarden Richtlijn uit. Het jaarlijkse salarisadvies is onderdeel van die richtlijn. Werkgevers hebben de vrijheid af te wijken van het advies. De Arbeidsvoorwaarden Richtlijn voor 2018 is gratis te downloaden voor BNO-leden. Niet-leden kunnen deze bestellen voor 25 euro (exclusief btw) via bno@bno.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Kitty de Jong (kitty@bno.nl).