16-06-2016 - Recent gestarte zelfstandig ontwerper haalt hogere omzet dan langer actieve zzp'ers.

De BNO Branchemonitor 2016, met de resultaten van de ontwerpsector over het jaar 2014, is gepubliceerd. De cijfers bevestigen dat ook in de ontwerpbranche de flexibilisering van arbeid volop gaande is. Numeriek is het aantal zelfstandig werkende professionals (zzp'ers) gestegen. Opvallend is daarbij dat de recent gestarte zelfstandig ontwerper in staat blijkt een hogere omzet te behalen dan collega's die altijd al zo hun vak uitoefenden. Dat een deel van de ontwerpers die in de crisis hun baan verloren zich met succes zelfstandig hebben kunnen vestigen lijkt een plausibele verklaring.

Opmars digitalisering

De cijfers over 2014 laten – zij het schoorvoetend – voor het eerst sinds 2009 een licht herstel van de branche zien. Louter optimisme naar aanleiding van het economisch herstel zou echter naïef zijn. Alle nieuwe en andersoortige uitdagingen vragen om een scherp oog en inventieve respons. De oriëntatie van het ontwerpvak verschuift van disciplinegericht aanbod naar vraaggestuurde creatieve dienstverlening. Het snel oppikken van digitale ontwikkelingen en deze in de activiteiten integreren blijkt voor ontwerpbureaus van alle disciplines steeds meer een cruciale groeistrategie. 

Binnen- en achterkant

De branche staat de komende tijd voor grote en noodzakelijke vernieuwingen. De klassieke indeling van professionals in afzonderlijke disciplines blijkt achterhaald. Ontwerpers bewegen zich steeds vaker – al dan niet in complexe samenwerkingsverbanden – in meerdere domeinen. De visuele esthetische component is onverminderd belangrijk, maar de minder zichtbare binnen- en achterkant van ontwerp­oplos­singen blijkt steeds vaker de onderscheidende succesfactor.

In bijgaand rapport meer inzicht in de meest recnte branchecijfers: de bedrijven en mensen, de omzetten en markten, de door de ontwerpsector gehanteerde tarieven en de investeringen in pitches.

Infographic: Marc Kolle

Branchemonitor 2014 (RAPPORT)