25-01-2018 - Sector stuurt minister brief om aandacht te vragen voor de zwakke arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven presenteert binnenkort haar visiebrief waarin zij haar beleidsvoornemens voor de culturele sector uiteenzet. Om aandacht te vragen voor de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector is er vanuit deze sector een brief gestuurd aan de minister.

De arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector is zwak en moet worden verbeterd. Daarom is eerder al een arbeidsmarktagenda opgesteld en een regiegroep in het leven geroepen om uitvoering te geven aan deze agenda. Een duurzaam gezonde arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele en creatieve sector is een belangrijke randvoorwaarde om bij te dragen aan een duurzaam, toekomstbestendig Nederland. Eén van de afspraken in de Arbeidsmarktagenda is het organiseren van een doorgaand maatschappelijk gesprek: alle betrokken partijen, waaronder de BNO.

Lees hier meer over de achtergrond van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en de Fair Practice Code, een concrete uitwerking van de arbeidsmarktagenda.

Brief regiegroep arbeidsmarktagenda aan Minister van OCW

Lobby