10-01-2013 - CBS heeft de activiteitenclassificaties dankzij lobby van de BNO verfijnd.

De belangrijkste classificaties die onder andere door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gebruikt om bedrijven naar hun activiteiten in te delen zijn onlangs herzien. Ontwerp- en vormgevingsactiviteiten hadden tot op heden geen eigen classificatie. Ontwerpbureaus werden bij gebrek aan beter tot dusver ingedeeld bij de reclame-adviesbureaus (communicatie en grafisch), bij de ingenieurs (industrieel en product) en bij de architecten (ruimtelijk en interieur).

Nu zijn, dankzij lobby van de BNO, op verzoek van het CBS de activiteitenclassificaties verfijnd waardoor de economische bijdrage die de ontwerpsector levert aan ons bruto nationaal product genuanceerder in beeld kan worden gebracht.

In navolging van de verfijning van de activiteitenclassificaties is het belangrijk dat leden hun inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel controleren en eventueel aanpassen. Neem voor meer informatie contact op met Kitty de Jong.

Afbeelding: HOLLANDSE HOOGTE / Lubitz + Dorner

Lobby