16-11-2017 - Beantwoord slechts drie vragen en help jezelf en de branche in de strijd tegen wurgcontracten.

Onderhandelen over auteursrecht is zeer lastig. Opdrachtgevers en exploitanten eisen vaak alle rechten op, meestal ook nog zonder daarvoor te willen betalen. De BNO zet zich in voor een sterkere onderhandelingspositie van ontwerpers en bureaus. Help ons bij de auteursrechtlobby.

Binnenkort is de tussenevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die o.a. ontwerpers moet beschermen tegen wurgcontracten en andere onredelijke en eenzijdige overeenkomsten over auteursrechten. Wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk ervaringen uit het veld. Is de contractpraktijk verbeterd sinds de invoering van de wet? Of valt het tegen?

Laat je stem horen!

In 2014 verscheen het boekje 'Makers aan het Woord'. Deze publicatie leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van de lobby voor de wet Auteurscontractenrecht. Daarom willen we nu weer de stem van de maker laten horen. Jij kunt een bijdrage leveren door een korte vragenlijst (met maar drie vragen) in te vullen waarmee je laat weten hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat kan anoniem. Het gaat ons niet om je naam, maar om een reëel beeld van de situatie.

Hoe doe ik mee?

Doe mee, vul deze vragenlijst in, of plak de antwoorden in een email, en stuur deze vóór dinsdag 5 december naar anouk@bno.nl.

Monitor Freelancers en Media 2017

Werk je regelmatig voor opdrachtgevers / uitgevers in de media? Vul dan ook de Monitor Freelancers en Media 2017 in. Klik hier voor meer informatie en om mee te doen.

Platform Makers

De lobby voor het Auteurscontractenrecht wordt uitgevoerd door Platform Makers, een samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties, waaronder de BNO, van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers.