06-10-2017 - De Fair Practice Code moet een kader bieden om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken.

Belangenorganisaties uit de creatieve industrie en culturele sector hebben een Fair Practice Code gepubliceerd, 'een normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken'. Het eerste exemplaar is deze week aangeboden aan demissionair minister Bussemaker.

De Fair Practice Code moet een kader bieden om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Het doel is een gezonde sector, en een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. De gedragscode heeft vijf waarden als grondslag – solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen – en richt zich op opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en zelfstandig professionals in de culturele sector en creatieve industrie. De Fair Practice Code heeft de vorm van een intentieverklaring; iedereen die wil voldoen aan de code en wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan, kan deze intentieverklaring ondertekenen.

Achtergrond

Er bestaat een breedgedragen en urgente behoefte aan het vormgeven en in stand houden van een gezonde culturele en creatieve sector. De Sociale Economische Raad en de Raad voor Cultuur hebben in het adviesrapport 'Passie gewaardeerd' geconcludeerd dat de sector weliswaar hoogwaardig en internationaal toonaangevend is, maar dat er ook sprake is van uitholling en van een zorgelijke arbeidsmarkt.

De sector heeft verantwoordelijkheid genomen door de handen ineen te slaan en samen een 'Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector' op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt om gezamenlijk de arbeidsmarktpositie van culturele professionals te verbeteren.

Eén van de afspraken in de Arbeidsmarktagenda is het organiseren van een doorgaand maatschappelijk gesprek: alle betrokken partijen blijven ook na de presentatie van de Arbeidsmarktagenda met elkaar in dialoog over dit onderwerp en resultaten worden gemonitord. De Fair Practice Code is een concrete uitwerking van de Arbeidsmarktagenda, en de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van de Fair Practice Code is een vast onderdeel van de doorgaande maatschappelijke dialoog. 

Lobby