18-03-2016 - Musea gaan aan de hand van 'BREEAM-NL In-Use' concreet aan de slag met verduurzamen.

De museale sector gaat verduurzamen. Veertien musea waren aanwezig bij de aftrap in gastmuseum Stedelijk Museum Amsterdam. Het project is een vervolg op het vorig jaar gestarte traject dat Gemeente Amsterdam en RVO.nl hebben geïnitieerd: een BREEAM-NL In-Use nulmeting van de Amsterdamse musea. In het huidige project, een initiatief van de Museumvereniging, zijn ook andere musea vertegenwoordigd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Stichting Doen en Mondriaan Fonds. Aan de hand van BREEAM-NL In-Use musea gaan deelnemende musea concreet aan de slag met verduurzamen.

Kennis en ervaring

De samenwerking van de musea betreft het verdelen en uitwerken van de duurzaamheidsthema’s en het delen van kennis en ervaring. Het Van Gogh Museum, als eerste museum gecertificeerd volgens BREEAM-NL In-Use, is als ervaringsdeskundige betrokken bij het project. De BNO zal haar creativiteit inbrengen bij twee specifieke onderwerpen: communicatie over duurzaamheid naar de bezoekers en duurzaam omgaan met op- en afbouw van tentoonstellingen. De RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, draagt zorg voor kennisdeling via een nieuw op te zetten platform op de website van RCE. De projectleiding is in handen van DGBC Participant Royal HaskoningDHV, die tevens als BREEAM-NL In-Use expert alle deelnemende musea zal ondersteunen bij het concretiseren van duurzaamheid.

Dossier duurzaamheid

Lees meer over duurzaamheid in het BNO-dossier duurzaamheid.

Bron: Dutch Green Building Council