23-02-2018 - Titelbescherming interieurarchitecten blijft gehandhaafd aldus ministerie.

Het ministerie van OCW heeft afgelopen woensdag bekendgemaakt dat de titelbescherming voor interieurarchitecten gehandhaafd blijft, zie de download onder dit bericht. Met het besluit van minister Ingrid van Engelshoven komt een eind aan vier jaar onzekerheid voor interieurarchitecten. 

De titelbescherming dreigde te komen vervallen, nadat het vak van interieurarchitect in 2014 op een lijst was gezet van beroepen waarvoor de eisen minder streng kunnen worden of zelfs vervallen. Samen met de bni en BNA heeft de BNO zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van titelbescherming. De belangrijkste reden is dat de interieurarchitect een publiek belang dient dat uitstijgt boven het directe belang van de opdrachtgever en bijdraagt aan de hoge eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. In de beslissing van de minister wordt hieraan gerefereerd, net als aan onderzoeken en adviezen die zijn gedaan en waarin ook werd gepleit voor behoud van de titel. In het besluit wordt nog vermeld dat de discipline interieurarchitectuur momenteel geen universitaire mastertrack kent, maar dat daar vanuit de beroepsgroep al langere tijd voor wordt gepleit. De minister ziet initiatieven hiervoor met belangstelling tegemoet. 

De titel van interieurarchitecten wordt in Nederland sinds 1987 beschermd. Alleen ontwerpers die voldoen aan de wettelijk vastgelegde opleidings- en ervaringseisen mogen zich inschrijven in het architectenregister en zich interieurarchitect noemen.

Brief handhaving titel interieurarchitecten