28-11-2017 - Op 17 november is Joost van der Grinten, de grondlegger van de universitaire studie voor Industrial Design Engineer, overleden. Een in memoriam door Hans Dirken.

Op 17 november j.l. stierf thuis te Soest, op 90 jarige leeftijd, de grondlegger van de universitaire studie voor Industrial Design Engineer, in de jaren zestig nog genoemd Technische en Industriële Vormgeving en erna ook Industrieel Ontwerpen.

Als jonge, afgestudeerde bouwkundig  ingenieur, ook geïnteresseerd in binnenhuisarchitectuur, nam hij de opdracht aan om in buitenlanden na te gaan hoe de vormgeving van massa-gefabriceerde gebruiksgoederen werd onderwezen. Niet lang erna (1964) mocht hij binnen de Technische Hogeschool (sinds 1986 Universiteit) Delft een studie opzetten, onder supervisie van bouwkunde, werktuigbouw en van algemene wetenschappen.

Van meet af aan werden ontwerpoefeningen van consumenten- en professionele goederen centraal gesteld. Begonnen met een handvol studenten, verdubbelde het aantal lange tijd elk jaar, om eind jaren ’80 het aantal van duizend studenten te passeren. Joost van der Grinten, een uiterst veelzijdige en erudiete man, leidde het geheel als deeltijdprofessor vanaf 1963 en stelde veel deeltijders uit de ontwerppraktijk aan als docent.

Na enkele jaren werden ook drie voltijdse hoogleraren aangesteld en kwam ook het wetenschappelijk onderzoek langzaam op gang. In 1970 vond Joost het tijd om het nieuwe vak aan anderen over te laten en zich te concentreren op zijn Architectenburo: Environmental Design, te Amersfoort. Zijn grote liefde was echter de vioolbouw en na enkele jaren ging hij daarvoor bij een meester in de leer, om erna tientallen jaren dat vak met succes te beoefenen.

Er zijn nu meer dan 6000  ‘ir’s IO’, ook velen in het buitenland en een paar honderd van hen is ook in Delft gepromoveerd tot dr.ir. Het ontwerpvak in ons land heeft veel te danken aan Joost van der Grinten, zijn initiatieven en visies hebben een aanmerkelijke invloed gehad.

Hans Dirken, BNO

Foto: TU Delft/ Faculteit Industrieel Ontwerpen