30-01-2017 - Resultaten van de Monitor Freelancers en Media zijn gepresenteerd aan Tweede Kamerleden.

Donderdag 25 januari 2017 hebben de NVJ, BNO, Auteursbond-sectie Freelance Journalisten, NVF, DuPho, LIRA en Pictoright de onderzoeksresultaten van de 'Monitor Freelancers en Media 2016' tijdens een hoorzitting in Nieuwspoort gepresenteerd aan een aantal Tweede Kamerleden en gingen met hen in discussie over de positie van freelancers in de media.

Hoorzitting

Gesproken werd onder meer over het ontbreken van een gelijkwaardige onderhandelingspositie voor freelancers ten opzichte van hun opdrachtgevers (de vergelijking werd gemaakt met een boksring met vederlichtgewicht tegen een zwaargewicht), over de noodzaak voor (creatieve) freelancers om collectief minimumtarieven af te mogen spreken en te hanteren, over hoe de wet DBA de markt heeft verstoord, en over welke waarde – mede gezien de lage tarieven die ervoor worden betaald – gehecht wordt aan (journalistiek) werk voor de media.

Collectief onderhandelen

De aanwezige partijen (D66, VVD en PvdA) lieten weten zich te blijven inzetten om collectief onderhandelen voor freelancers mogelijk te maken. Nu nog wordt dit tegengehouden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In de Tweede Kamer is in juni 2016 een motie met ruime steun aangenomen om dit voor de creatieve sector mogelijk te maken.

Onderzoeksresultaten monitor

Uit de onderzoeksresultaten van de 'Monitor Freelancers en Media – Tarieven en onderhandelen' komt onder meer naar voren dat het iets beter lijkt te gaan met freelance (foto)journalisten, schrijvers, fotografen en ontwerpers die voor de media werken. Zo kiezen meer freelancers uit overtuiging voor het ondernemerschap en is het gemiddeld belastbaar inkomen van freelancers in 2016 iets toegenomen.

De gemiddelde uurtarieven, die in vergelijking met het gemiddelde tarief uit de BNO Branchemonitor (85 euro) al laag zijn, gingen iets verder omlaag (van 59 naar 58 euro), terwijl de vergoedingen per opdracht en voor online-gebruik stegen. Het maakt sterk verschil of iemand net is begonnen (lager dan gemiddeld tarief) en of iemand uit overtuiging zelfstandig is (hoger dan gemiddeld tarief). Zorgwekkend is dat 40 procent zegt amper of niet rond te kunnen komen en is aangewezen op het inkomen van een partner.

Voor illustratoren en ontwerpers volgt nog een nadere analyse op de tariefontwikkeling. De data geven aan dat de tarieven zijn gestegen, maar BNO en Pictoright kennen sterke geluiden dat de tarieven met name in de mediabranche onder druk staan.

Reactie BNO

Anouk Siegelaar, adjunct-directeur en jurist bij de BNO: 'Dat de tarieven in de media enorm onder druk staan, blijkt onder meer uit het verhaal van een illustrator tijdens de hoorzitting, die voor een van de grote mediaconcerns werkt: bij het onderhandelen over de prijs en de voorwaarden is het slikken of stikken, waarbij zeer lage tarieven worden geboden voor onbeperkt gebruik in alle media van de opdrachtgever en acceptatie van de inkoopvoorwaarden vereist is voor uitbetaling. Deze geluiden horen wij niet alleen in de mediabranche, maar ook daarbuiten. Als BNO zetten wij ons er samen met andere organisaties als Pictoright voor in dat er een level playing field is en dat het werk en de rechten van makers, waaronder ontwerpers en illustratoren, op waarde worden geschat. Dossiers waar wij ons mee bezighouden zijn: de invoering van de Wet Auteurscontractenrecht, het mogelijk maken van collectief onderhandelen, makers ondersteunen in hun onderhandelingen en opdrachtgevers aanspreken op goed opdrachtgeverschap, zo nodig via de rechter.'

Zie ook: http://www.bno.nl/nieuws/monitor-freelancers-en-media-2016 

Monitor Freelancers en Media 2016