11-11-2014 - Platform Makers presenteert de publicatie "Auteurscontractenrecht – Makers aan het woord".

De BNO zet zich binnen Platform Makers in voor de auteursrechten van ontwerpers.  Op 11 november presenteerde Platform Makers (het samenwerkingsverband van Nederlandse beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten) de publicatie "Auteurscontractenrecht – Makers aan het woord". 

Auteurs en artiesten spreken zich hierin uit over hun marktpositie en hun beroepspraktijk. Het biedt een overzicht van de ervaringen van Nederlandse makers in verschillende sectoren en illustreert de noodzaak tot spoedige invoering van het auteurscontractenrecht (een versterking van de positie van makers). Daarnaast heeft Platform Makers ook de petitie "Mensen die Maken wil je niet Breken - de Auteurswet moet beter" gelanceerd om de grote noodzaak tot spoedige wetgeving extra bij de Kamer onder de aandacht te brengen. De petitie is bereikbaar via petities.nl.

Auteurscontractenrecht

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker op zijn werk. Dit recht is met name bedoeld om de maker te laten meeprofiteren van het gebruik van zijn werk en om dat gebruik te kunnen controleren. Maar de praktijk is vaak anders. Auteurs en artiesten worden door (grote) opdrachtgevers en exploitanten vaak gedwongen hun rechten over te dragen, zonder daarvoor verder een redelijke vergoeding te ontvangen. Een sterk auteurscontractenrecht; een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten – vergelijkbaar met wetgeving in landen om ons heen – kan en moet een belangrijke bijdrage leveren om deze situatie te verbeteren.

Platform Makers

Platform Makers is het samenwerkingsverband van de vakbonden en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Anouk Siegelaar (adjunct-directeur BNO) zit namens de BNO in het dagelijks bestuur van Platform Makers. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Platform Makers treedt (namens ruim 30.000 professionele auteurs en artiesten) op als woordvoerder en aanspreekpunt op het gebied van het auteurs- en het naburig recht. 

Laat je horen!

De campagne geniet inmiddels aandacht van de pers. Lees hier bijvoorbeeld een artikel dat verscheen bij de Volkskrant.

Wil je meehelpen om de boodschap te verspreiden? Download dan onderaan deze pagina de zip met mediabestanden van de campagne die je kunt gebruiken: een Twitter-omslag, een e-mailbanner, een Facebook-omslag, een profielafbeelding, een poster en een sticker-ontwerp. De campagne is ontwikkeld i.s.m. Thonik.

Auteurscontractenrecht - Makers aan het woord

Campagne mediabestanden