10-09-2013 - Creatieve bedrijven kunnen vanaf 25 september 2013 aanspraak maken op subsidie voor R&D-samenwerking.

MKB-bedrijven in de creatieve industrie kunnen vanaf 25 september 2013 opnieuw aanspraak maken op subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten. Het resterend budget van 600.000 euro uit de MIT-regeling komt beschikbaar, omdat eerder dit jaar niet alle kennisvouchers zijn geclaimd. De regeling wordt vanaf 25 september tot 3 oktober opengesteld. Aanvragen worden dan op basis van 'first come, first serve' door AgentschapNL in behandeling genomen.

Stimuleringsregeling

MIT staat voor: MKB-Innovatiestimulering Topsectoren. Deze regeling is bedoeld om beschikbare kennis bij Nederlandse kennisinstellingen die het creatieve MKB kan helpen haar grenzen te verleggen, beter toegankelijk te maken. Door samenwerkingsprojecten in R&D tussen MKB-bedrijven te stimuleren, kunnen bedrijven hun positie in de waardeketen versterken en hun concurrentiepositie vergroten. De regeling sluit aan bij de kennis- en innovatieagenda van CLICKNL en wordt uitgevoerd door AgentschapNL.

Strenge voorwaarden

De MIT-activiteiten zijn verdeeld over 7 thema's die in de CLICKNL-agenda centraal staan en voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt bovendien dat ze betrekking moeten hebben op ten minste één van de maatschappelijke uitdagingen (societal challenges) uit Horizon 2020.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedures staat op de site van AgentschapNL.

Lobby