07-05-2013 - Creatieve bedrijven kunnen vanaf 22 mei 2013 aanspraak maken op subsidie voor R&D en kennisvouchers.

Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf in de topsectoren is de nieuwe regeling MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) opgezet. MKB-bedrijven in de creatieve industrie kunnen binnen deze regeling vanaf 22 mei 2013 aanspraak maken op subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

Aanvragen voorbereiden

De R&D-projecten richten zich op projecten waarin de MKB-er samen met anderen werkt aan vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Met een kennisvoucher kan een MKB-bedrijf relevante kennis inkopen bij kennisinstellingen als een universiteit, hogeschool, maar ook bij TNO of De Waag. Let op: wees er snel bij. Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). De regeling gaat op 22 mei open, maar je kunt nu al je aanvragen voorbereiden! Meer over de MIT-regeling, voorwaarden en deelname is te na te lezen op de site van Agentschap NL.

Ondersteuning subsidies

De BNO wil de toegang tot Europese subsidies en overheidssubsidies, waaronder de speciale stimuleringsregelingen in het kader van het topsectorenbeleid, voor BNO-leden verbeteren, en heeft daarom contact gelegd met een marktpartij die het gapende gat tussen subsidievraag en aanbod voor ons kan dichten. De bedoeling is meervoudig: Enerzijds willen wij eerder (lees: tijdig) op de hoogte zijn van wat er aan zit te komen, zodat de BNO en haar leden daarop kunnen anticiperen. Anderzijds hebben zowel BNO zelf als de BNO-leden behoefte aan adequate assistentie bij aanvragen, tussenrapportages en afhandeling van subsidietrajecten. De organisatie met wie wij voor de invulling van die ambities nu in gesprek zijn is een private organisatie van specialisten op het gebied van subsidies en stimuleringsregelingen. Het aanbod is deels gebaseerd op no cure no pay, deels op basis van declaratie en deels op provisiebasis. Zodra er meer duidelijkheid is, volgt er meer informatie.

Afbeelding: Op 15 mei organiseren Syntens en CLICKNL | DESIGN een voorlichtingsbijeenkomst over stimuleringsregelingen voor het MKB in de creatieve sector (zie hier).

Lobby