16-03-2018 - Eerste ronde MIT-regeling 2018 opent op 17 april.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling.

MIT 2018

De MIT-regeling voor 2018 is op 28 februari gepubliceerd. De MIT-regeling gaat op 17 april 2018 om 9.00 uur open voor haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en voor de TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten). Op 2 juli 2018 om 9.00 uur opent de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten. De MIT-instrumenten sluiten op 6 september 2018 om 17.00 uur, met uitzondering van de TKI-instrumenten: die sluiten op 28 juni 2018 om 17.00 uur.

Wijzigingen MIT 2018

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn:
- Innovatieadviesprojecten zijn komen te vervallen.
- R&D-samenwerkingsprojecten (groot) worden overal aangeboden.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio's (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:
- haalbaarheidsprojecten;
- R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot);
- kennisvouchers;
- TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kijk hier voor meer informatie.