21-11-2016 - Vrijdag 18 november jl. besloot het kabinet de werking van de nieuwe wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) voorlopig uit te stellen tot 2018.

Aanleiding hiervoor is de stortvloed aan klachten vanuit zowel de werkgevers- als de zzp-organisaties.

Met de inwerkingtreding van de wet DBA op 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. Door voortaan met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten te werken, zou schijnzelfstandigheid tegengegaan worden en nemen zowel opdrachtgever en opdrachtnemer verantwoordelijkheid voor de relatie.

Onbedoeld effect van de wet is dat veel opdrachtgevers kopschuw zijn geworden om zzp'ers in te huren. Dit leidt onder meer tot grote hoeveelheden individuele modelcontracten die ter goedkeuring aan de belastingdienst worden voorgelegd, of bijvoorbeeld het inschakelen van intermediairs.

Al eerder was bepaald dat tot 1 mei 2017 de nadruk op voorlichting en niet op handhaving zou liggen. Staatssecretaris Wiebes heeft deze voorlichtingstermijn nu verlengd tot 1 januari 2018. Tot die tijd hoeven opdrachtgevers en zzp'ers niet bang te zijn voor boetes of naheffingen. Dat geldt niet voor de zgn 'kwaadwillenden'. Dat zijn werkgevers die medewerkers, onder het mom van zelfstandigheid, vast voor zich laten werken, terwijl ze overduidelijk geen zelfstandig ondernemer zijn.

In de tussentijd wordt voor verschillende sectoren, waaronder de media en cultuursector bekeken of het mogelijk is vaker tijdelijke arbeidscontracten aan te bieden, zonder dat er automatisch een vast dienstverband ontstaat.

Wiebes constateert verder dat de definities van 'zelfstandige' en 'werknemer' niet langer voldoen en dat de wet bij de tijd moet worden gebracht. Daar zal het nieuwe kabinet zich over moeten gaan buigen en tot die tijd, tenminste tot 1 januari 2018, zal de wet DBA dus niet worden gehandhaafd.

Wat dit in de praktijk betekent voor het gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten is nog niet duidelijk. Wiebes heeft alleen de handhaving opgeschort, niet de werking van de wet zelf. De BNO Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten zijn op 6 september jl. door de Belastingdienst goedgekeurd en kunnen desgewenst nog steeds worden gebruikt.

Lees hier meer.