20-09-2013 - Help mee! Deel je ervaring met het onderhandelen over auteursrechten. Stuur in voor 20 oktober!

Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van twintig beroeps- en belangenorganisaties en vertegenwoordigt de professionele makers en uitvoerend kunstenaars, waaronder journalisten, ontwerpers, illustratoren, schrijvers, vertalers, fotografen, musici, componisten, (stem-)acteurs, regisseurs en beeldend kunstenaars (hierna gezamenlijk aan te duiden als 'makers').

Het platform is een bundeling van krachten met als doel de positie van makers en uitvoerend kunstenaars bij het onderhandelen over hun auteursrechten te versterken. Een wetsvoorstel daarvoor is in behandeling in de Tweede Kamer.

Auteursrecht is ingewikkeld, maar heeft voor de mensen die er dagelijks mee te maken hebben vaak een grote impact. Daarom willen wij onze leden en achterban oproepen om hun persoonlijke ervaringen te delen en daarmee de problematiek een gezicht te geven. De reacties zullen worden verzameld en (met jouw toestemming) onder andere worden gepubliceerd op de website van Platform Makers. Alle bruikbare reacties worden gebundeld en gebruikt om de wetgever en de politiek ervan te overtuigen dat de Auteurswet moet worden aangepast.

Download het invulformulier, beschrijf daarop het meest illustratieve voorbeeld waaruit je slechte onderhandelingspositie blijkt (voor wat betreft het onderhandelen over rechten) en stuur dit zo snel mogelijk weer terug. Wanneer we jouw reactie ook op de website willen plaatsen, nemen we nog even apart contact op.

Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 20 oktober 2013 terug naar anouk@bno.nl, onder vermelding van 'oproep'.

Platform Makers: oproep auteursrechtlobby