04-05-2018 - Brief bevat voorstellen om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan.

De Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector heeft Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven een brief gestuurd met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. Met de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda neemt de sector zelf verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector. De Regiegroep ziet ook een verantwoordelijkheid voor de overheden en de rijksoverheid in het bijzonder en doet in de brief voorstellen ten aanzien van het rijksbeleid. De brief aan de minister is hieronder te downloaden.

Achtergrond

De arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector is zwak en moet worden verbeterd. Daarom is eerder al een arbeidsmarktagenda opgesteld en een regiegroep in het leven geroepen om uitvoering te geven aan deze agenda. Een duurzaam gezonde arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele en creatieve sector is een belangrijke randvoorwaarde om bij te dragen aan een duurzaam, toekomstbestendig Nederland. Eén van de afspraken in de Arbeidsmarktagenda is het organiseren van een doorgaand maatschappelijk gesprek tussen alle betrokken partijen, waaronder de BNO.

Lees hier meer over de achtergrond van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector en de Fair Practice Code, een concrete uitwerking van de arbeidsmarktagenda. 

Brief Regiegroep Arbeidsmarktagenda aan Minister van OCW

Lobby