05-06-2018 - BNO-leden kunnen gebruik maken van de Architecten RI&E.

De BNO heeft enige jaren geleden een unieke afspraak gemaakt met de SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) over het gezamenlijk gebruiken van het door SFA ontwikkelde RI&E instrument. Het RI&E instrument (Risico Inventarisatie en Evaluatie) hoort in ieder bedrijf verplicht tot het Arbo beleid. Zijn er meer dan 25 werknemers óf gebruik je een niet erkende RI&E, dan moet de RI&E ook worden getoetst door een gecertificeerde arbo-dienst/deskundige. 

De bedoeling is werknemers een optimale werkomgeving te bieden, die het welzijn bevordert, waardoor uitval wordt voorkomen. Als werkgever vul je samen met (een vertegenwoordiger van je) medewerkers de RI&E vragenlijst in. Op basis daarvan maak je een Plan van Aanpak waarmee jullie aan de slag gaan. Dit kan gaan over maatregelen op praktisch terrein, zoals juiste hoogte van bureaus en stoelen en een goede verlichting, maar ook over minder tastbare zaken zoals bijvoorbeeld werkdruk.

Groot voordeel is dat dit instrument enerzijds focust op de werkomgeving en werksfeer van creatieve dienstverleners en anderzijds is dit instrument volledig up to date en 'erkend'. De erkenning van een branche RI&E door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers is verplicht en aan die verplichting is in de Architecten RI&E voldaan. Bij BNO aangesloten werkgevers die nog gebruik maken van de (niet erkende) branchespecifieke RI&E voor de ontwerp sector kunnen beter overstappen naar de erkende Architecten RI&E.

Per 1 juli 2018 eindigt de overgangsfase van de op 1 juli 2017 in werking getreden gewijzigde Arbowet. Vanaf 1 juli 2018 kan de Arbeidsinspectie controleren én boetes uitdelen wanneer het arbobeleid niet op orde is. De RI&E en het Plan van Aanpak zijn hier onderdeel van. 

Meer informatie

Kijk voor overige verplichtingen in het kader van de (gewijzigde) Arbowet naar het BNO-dossier Arbo & preventie.

Kijk voor meer informatie over Arbobeleid en RI&E instrument in het algemeen op de website van de RI&E. 

De RI&E voor Architecten vind je hier.

Overstappen Architecten RI&E

Neem voor overstappen naar de Architecten RI&E contact op met Vicky Fasten.