13-12-2017 - Op 12 december werden de Special Awards for Excellence uitgereikt.

Kijken naar wat werkt en wat zich al bewezen heeft. Niet weer nieuw-nieuw-nieuw. Even pas op de plaats. Duurzaamheid en herwaardering van degelijkheid. Producenten en ontwerpers pakken de signalen van de zelfbewuste en kritische consument op. Deze tendensen signaleerde de vijfkoppige, internationale jury van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp 2017.

Special Awards for Excellence 2017

  • Functionaliteit: Fiets F3 6.0 (ontwerp: Loot, Osinga, Everts, Kurvers & de Weerd / producent: KOGA)
  • Respect: staf-urn TOLAD (ontwerp: npk design / producent: Cycle of Rituals)
  • Originaliteit: ATAG Magna inbouwkoelkast KD84178AF (ontwerp: ATAG design team /producent: ATAG Benelux)
  • Ergonomie: schoenen voor healthcare omgeving (ontwerp: VanBerlo / producent: Watts Footwear bv)
  • Vormgeving elektrische bromfiets MOTORMAN (ontwerp: Ronald Meijs / producent: Mylane BV)
  • Publieksprijs: connected Bin met IoT sensor (ontwerp: Ziut, Aram Hartsuyker / producent: Intemo)

Jury

Dit keer bestond de jury uit: Zuzanna Skalska (360Inspiration), Jan Siebers (hoofd Product Design aan de Hogeschool van Amsterdam), Jan Carel Diehl (assistant Professor Design for Sustainability, TU Delft), Hans Gubbels (directeur Cube Design Museum / Museumplein Limburg), Indre Kalinauskaite (Promovendus TU/e).

Tot instemming van de vakjury beslaat het Nederlands product anno 2017 de hele scoop van de markt: van professioneel-industrieel tot sociaal. Achter goede industriële producten zit een complex ontwerpproces. Niet alleen functionaliteit en het uiterlijk maar ook de even belangrijke onzichtbare gebruiksaspecten zijn mee-ontworpen. Fabrikanten op hun beurt zien de toegevoegde waarde van goed industrieel ontwerp – veiligheid en gebruiksgemak. Zulke louter technologisch geconstrueerde apparatuur en werktuigen bieden zeer weinig ontwerpruimte.

Maar waarom zou een landbouwmachine, waarvoor een loonbedrijf ongeveer hetzelfde betaalt als voor een Italiaans ras-sportwagen, er niet even aantrekkelijk mogen uitzien? Deze discussie leidde binnen de jury tot vervolgvragen over het "kapitaliseren van een ontwerp op calvinistische wijze." Eenvoudiger gezegd: Wat hebben we eigenlijk nodig en wat draagt een product daartoe bij? Dus? Wees origineel in het verbeteren van wat je al hebt.

Consumenten zijn de keuzestress zat. Ze gaan bewuster met voedsel om. Rond leven en dood ontstaan nieuwe rituelen, die om nieuwe producten vragen. Het terugdringen van de auto in veel Nederlandse binnensteden en de behoefte zich in het woon-werkverkeer flexibel te kunnen bewegen verklaart de aantrekkelijke, elektrisch ondersteunde fietsen op de markt. En fileverkeer leidt weer tot een langer verblijf in de auto waardoor een niet eerder bestaand product als autoprullenbakje ineens geen overbodige luxe blijkt.

Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp

Designlink benadrukt met de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp, kortweg GIO, het buitengewone belang van integrale productontwikkeling en stimuleert de toepassing van industrieel ontwerpen. Een Erkenning Goed Industrieel Ontwerp is geen prijs maar een kwaliteitstempel voor goed vakmanschap. Een onafhankelijke jury heeft bovendien de mogelijkheid om een Special Award for Excellence toe te kennen aan elk van de vijf beoordelingscriteria aan een op dat criterium bijzonder onderscheidend product.