19-04-2013 - De BNO is partner in onderzoek naar creatieve bedrijfsmodellen, innovatiecapaciteit en samenwerking.

Op 17 april werd bekend dat het onderzoeksvoorstel 'The battle of the souls' is gehonoreerd met een subsidie vanuit het programma TOP-subsidies van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Klassiek dilemma

Meer dan andere ondernemers worstelen creatieve ondernemers met het klassieke dilemma tussen het hoofd en het hart. Enerzijds worden ze uitgedaagd om als ondernemer te groeien om te kunnen overleven, anderzijds zijn ze bang dat dit juist hun creativiteit en authenticiteit zal remmen. In dit onderzoeksproject, voluit getiteld 'The battle of the souls: cultural and business orientations of creative firms and their effects on business models, growth and internationalisation', wordt onderzocht hoe de uitwerking van dit dilemma de creatieve, zakelijke en internationale prestaties van creatieve bedrijven beïnvloedt. Dat zal gebeuren door middel van drie subprojecten. In het eerste worden de bedrijfsmodellen van creatieve bedrijven onderzocht; in het tweede project volgt een analyse van de samenwerking van creatieve bedrijven met andere sectoren en in het derde wordt gekeken naar de innovatiecapaciteit van creatieve bedrijven.

Praktisch antwoord

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek praktisch bruikbaar zullen zijn voor ontwerpers en ontwerpbureaus. Zij moeten concrete antwoorden krijgen op de volgende vragen:

Wat is het effect van de spagaat tussen de culturele en zakelijke oriëntatie van creatieve bedrijven op hun succes, ook internationaal bezien?

Wat is het effect van samenwerking tussen (kleine) creatieve bedrijven en (grote) gevestigde bedrijven op de prestaties, eveneens in nationaal en internationaal perspectief?

Welke business-modellen kunnen creatieve bedrijven toepassen, onder andere in hun samenwerking met gevestigde bedrijven?

De rol van de BNO

De BNO is, samen met Forbo Flooring en Spark design & innovation, business partner in het onderzoeksconsortium, dat daarnaast partners vanuit de culturele sector bevat. Het onderzoek komt onder leiding van Jan van den Ende, Professor of Management of Technology & Innovation (Erasmus Universiteit Rotterdam) en mede-aanvragers Henk Volberda, Professor of Strategic Management & Business Policy (Rotterdam School of Management / Erasmus Universiteit Rotterdam) en Dany Jacobs (Universiteit van Amsterdam). Het totale projectbudget omvat 950.000 euro, waarvan ca. 220.000 wordt bijgedragen door de partners. Voor de BNO is dat een participatie in uren.

Voor meer informatie zie www.nwo.nl en www.rsm.nl.

Onderzoek, Verdienmodellen, Internationalisering, Innovatie, Samenwerking