14-07-2017 - Per 1 juli is een aantal wetswijzigingen voor bedrijven doorgevoerd. De veranderingen op een rij.

Op de website Ondernemersplein is informatie te vinden over wat er per 1 juli 2017 wijzigt voor bedrijven. De BNO attendeert haar leden met name op wijzigingen ten aanzien van:

1. de verhoging en de geleidelijke afschaffing van het minimumloon
2. de verandering van de ARBO-wet, die onder andere grote gevolgen heeft voor de rol van de preventiemedewerker en de ARBO-arts
3. het tegengaan van lange betaaltermijnen
4. de vereenvoudiging van het aannemen van tijdelijk personeel uit het buitenland

Heb je vragen? Neem dan voor meer informatie over een van deze onderwerpen contact op met BNO Advies.