19-01-2018 - Belangrijk voor werkgevers én werknemers: in 2017 is de Arbowet aangepast. BNO zet de consequenties op een rij.

Werkgevers hebben de plicht ervoor te zorgen dat hun werknemers gezond en veilig hun werk kunnen (blijven) uitoefenen. Daarbij draait het niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook om behoud van geestelijke veerkracht en bevlogenheid. De rechten en plichten die daaruit voortvloeien zijn vastgelegd in de Arbowet. Deze wet is in 2017 aangepast. Preventie van uitval en ziekte worden belangrijker. Consequenties van de wetwijziging zijn onder andere meer rechten voor werknemers en grotere bevoegdheden voor de Arbo- of bedrijfsarts. Lees er alles over in het BNO-whitepaper, alleen toegankelijk voor BNO-leden.

Neem bij vragen contact op met BNO Advies.