10-11-2017 - Werkte je tussen augustus 2004 en juni 2008 als zelfstandige en kreeg je in deze periode een kind maar geen zwangerschapsuitkering meld je dan bij de BNO.

Zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen hebben daarvoor geen zwangerschapsuitkering kunnen aanvragen. Tot 1 augustus 2004 konden zwangere zelfstandigen nog wel een zwangerschapsuitkering krijgen. Daarna is deze regeling geschrapt. Pas in juni 2008 werd een nieuwe voorziening opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg, maar zonder terugwerkende kracht.

Het afschaffen van de uitkering stuitte onmiddellijk op protest. Toen dat niets uithaalde, maakte in 2005 de FNV samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven FNV-leden een procedure aanhangig tegen de Staat om de afschaffing ongedaan te maken. De Centrale Raad van Beroep heeft afgelopen zomer in een tussenuitspraak geoordeeld dat zelfstandig werkende vrouwen die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen, alsnog een uitkering moeten ontvangen voor de zestien weken rond de bevalling. Toemalig minister Asscher heeft daarop besloten om een compensatieregeling te treffen. Deze regeling is echter voor verbetering vatbaar.

De BNO roept daarom vrouwelijke leden die tussen augustus 2004 en juni 2008 een kind kregen en destijds als zelfstandige werkzaam waren zich te melden. De BNO zal bekijken of wij ons bij een grotere beweging aansluiten om de compensatieregeling te optimaliseren of of wij anderszins zelf druk gaan uitoefenen. Neem voor meer informatie contact op met Vicky Fasten, zakelijk adviseur van de BNO.