Wijziging Auteurswet laatste fase

12-02-2015 - 

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht behandeld in de Tweede Kamer.