Wetsvoorstel auteurscontractenrecht

22-06-2012 - 

Regeling verstevigt contractuele positie auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van exploitanten.