Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda stuurt minister brief

04-05-2018 - 

Brief bevat voorstellen om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan.

Brief aan minister vraagt aandacht voor arbeidsmarkt sector

25-01-2018 - 

Sector stuurt minister brief om aandacht te vragen voor de zwakke arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector.

Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd

17-11-2017 - 

Verantwoordelijke partijen, waaronder de BNO, hebben als doel de marktpositie van culturele professionals te verbeteren.

Fair Practice Code voor de creatieve industrie gepresenteerd

06-10-2017 - 

De Fair Practice Code moet een kader bieden om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken.

MIT-regeling opnieuw opengesteld

10-09-2013 - 

Creatieve bedrijven kunnen vanaf 25 september 2013 aanspraak maken op subsidie voor R&D-samenwerking.

Sanoma past eenzijdig inkoopvoorwaarden aan

04-07-2013 - 

Uitgeverij past opnieuw eenzijdig regeling gebruik opdrachtmateriaal aan.

Update wetsvoorstel auteurscontractenrecht

27-06-2013 - 

Het voorstel, dat de contractuele positie van makers moet versterken, roept nog veel vragen op.

MIT-regeling creatieve industrie gepubliceerd

07-05-2013 - 

Creatieve bedrijven kunnen vanaf 22 mei 2013 aanspraak maken op subsidie voor R&D en kennisvouchers.

Designbranche met cijfers in beeld

10-01-2013 - 

CBS heeft de activiteitenclassificaties dankzij lobby van de BNO verfijnd.

BNO reageert op Wetsvoorstel auteurscontractenrecht

03-10-2012 - 

Het wetsvoorstel heeft als doel de positie van makers in onderhandelingen over auteursrechten te versterken.

Creative Council stuurt brief aan informateurs

26-09-2012 - 

Creative Council: 'Overheid, durf bestaande kaders ter discussie te stellen.'

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht

22-06-2012 - 

Regeling verstevigt contractuele positie auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van exploitanten.

Inkoopvoorwaarden Malmberg aangepast

12-06-2012 - 

Na bezwaar van de BNO en Pictoright zijn de inkoopvoorwaarden van Malmberg gedeeltelijk aangepast.