Toekenning TOP-subsidie voor onderzoek

19-04-2013 - 

De BNO is partner in onderzoek naar creatieve bedrijfsmodellen, innovatiecapaciteit en samenwerking.

BNO partner in onderzoekstraject

18-04-2013 - 

De BNO is als consortiumpartner betrokken bij 'Touchpoints – Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag'.